Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số chiến lược bảo trì và khả năng áp dụng cho các trang thiết bị trên tàu thuỷ / Ths.Trương Văn Đạo . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 9, tr. 9-13
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :