Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 51 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship / Phạm Hồng Nghĩa; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 70 tr. ; 29 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00763
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Chiến lược kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel / Ngô Thu Hằng, Phạm Thị Thủy, Trương Thị Thoa; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 101 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17409
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Chiến lược tư duy hệ thống: phương thức mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh : Systems thinking strategy : The new way to understand your business and drive performance / Jimmy Brown ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch . - H. : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 160tr. : Hình vẽ, bảng ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06789, PD/VV 06790, PM/VV 05062
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4012
 • 4 Competition policy and Mercosur / Malcolm Rowat, Michele Lubrano, Rafael Possata . - Washington : The World Bank, 1997 . - 110 tr. ; 32 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00560, SDH/Lt 00561
 • Chỉ số phân loại DDC: 337.1
 • 5 Designing and managing the supply chain : Concepts ,strategies and case studies / David Simchi - Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi - Levi . - 3rd ed. - Boston : McGraw Hill, 2009 . - 498p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03313
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 6 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và xây dựng chiến lược phát triển của cảng biển Hải Phòng trong tình hình kinh tế hiện nay / Phạm Thị Bạch Hường;Nghd.: PGS PTS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1997 . - 74 tr., 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00027
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Going freelance : Sống tự do, không âu lo / Stuart Derrick ; Mạnh Cường dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới : Saigonbooks, 2018 . - 374tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07033, PD/VV 07034, PM/VV 05514-PM/VV 05516
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 8 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty TNHH hóa chất Petrolimex / Giang Tuấn Anh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 84 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02326
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Ngân hàng TMCP HD bank Chi nhánh Hải Dương / Phạm Thị Thu Thủy, Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02864
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Thị Thanh Hải; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03047
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm đồ hộp của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long / Nguyễn Thị Tố Quỳnh; Nghd.: TS Bùi Bá Khiêm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02540
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty Cao su Phú Riềng đến năm 2020 / Nguyễn Thị Thân Mơ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03060
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện chiến lược sản phẩm công ty Cổ phần phát triển hàng hải (Vimadeco) giai đoạn 2007 - 2012 / Đậu Anh Dũng; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 91 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00874
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện xây dựng chiến lược kinh doanh gỗ Minh Dương trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 / Nguyễn Hoàng Anh; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03918
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoạch địch chiến lược kinh doanh của Agribank chi nhánh huyện An Dương đến năm 2020 / Đặng Văn Luân; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 96 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02308
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng đến năm 2020 / Nguyễn Minh Thành; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02603
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam ( Skypec) giai đoạn 2017 - 2021 / Lương Duyên Trung ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển Long Thành giai đoạn 2016 - 2020 / Phạm Thị Thu Hà; Nghd.: Ts Mai Khắc Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 62 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16290
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Công đoàn Hạ Long đến năm 2025 / Nguyễn Ngọc Hà; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02811
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần cảng Nghệ Tĩnh đến năm 2020 / Bùi Kiều Hưng; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01769
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần cảng Quảng Ninh giai đoạn 2017-2025 / Nguyễn Quang Hanh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 69 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02933
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Hồng Bàng đến năm 2025 / Bùi Mạnh Tuấn; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02545
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ - thương mại Hoàng Anh / Đỗ Đức Thịnh; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 83 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01056
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh dịch vụ cảng biển tại công ty cổ phần cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2018-2020 / Nguyễn Thị Hà Thanh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03706
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Nghiên cứu hoạch định chiến lược phát triển tổng công ty xây dựng đường thuỷ đến năm 2015 / Nguyễn Ngọc Bội; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 87 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00801
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Nghiên cứu một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải và thương mại Xuân Trường Hai / Vũ Anh Tuấn; Nghd.: TS. Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 92 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00628
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing đội tàu vận tải dầu khí thuộc công ty vận tải biển Việt Nam / Nguyễn Quang Minh;Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải phòng: Tr ĐHHH, 2005 . - 107tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00426
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Nghiên cứu quy trình hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp vận tải biển / Mai Khắc Thành . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 48, tr.67-72
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Phân tích chiến lược kinh doanh của chuỗi Siêu thị VINMART / Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Trang; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18374
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Phân tích SWOT và đề xuất định hướng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Cổ phần may Việt Tiến / Vũ Thị Luyến; Nghd.: TS.Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 51 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :