Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương / Nguyễn Thị Ngọc Ngữ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03547
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương / Nguyễn Đức Dương; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 98tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03960
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cho thuyền viên Việt nam tại trung tâm thực hành thí nghiệp khoa Máy tàu biển / Trương Văn Đạo . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.99-102
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 4 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho thuyền viên máy tàu biển tại trung tâm thực hành thí nghiệm-khoa Máy tàu biển / Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2019 . - 53tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01039
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :