Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp phát triển dịch vụ đại lý tàu của chi nhánh FALCON Hải Phòng / Đỗ Duy Anh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 73 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02433
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :