Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 44 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp giảm chi phí dịch vụ logistics của công ty cổ phần vận tải và tiếp vận Châu Á Thái Bình Dương / Phạm Thế Anh; Nghd.: Nguyễn Thị Liên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03804
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp giảm chi phí dịch vụ Logistics của công ty TNHH APL Logistics (Việt Nam) / Dương Thị Hoài Nhung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02016
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ logistics của chi nhánh công ty cổ phần logistics Vinalink tại Hải Phòng / Nguyễn Thị Mai Hương; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02051
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp phát triển dịch vụ logistíc của công ty TNHH Yusen Logistíc Việt nam tại chi nhánh Hải Phòng / Phạm Quang Hiệp; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01891
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Cải thiện chuỗi giá trị thông qua dịch vụ logistics cảng hiệu quả / Bùi Tiến Huy Hoàng, Lê Thị Thùy Dung, Phạm Minh Hoàng . - 2019 . - tr. 8-17
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 6 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics của Công ty Cổ phần INTERLINK - Chi nhánh Miền Bắc / Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lưu Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Phương Thảo ; Nghd.: Nguyễn Minh Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18837
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 7 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics của Công ty KESTRELS LOGISTICS / Nguyễn Thị Ngọc, Phạm Thị Ngọc Oanh, Vũ Anh Thư ; Nghd.: Phạm Thị Yến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 43tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18836
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 8 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics của kho CFS tại công ty TNHH MTV trung tâm Logistics xanh / Phạm Minh Phương; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16354
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics tại Công ty TNG / Hoàng Văn Đạt, Trần Đại Nhân, Nguyễn Cường Thịnh; Nghd.: Nguyễn Bích Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18450
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 10 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics tại Công ty TNHH Giao nhận Toàn cầu PEGASUS Hải Phòng / Nguyễn Thành Đạt, Vũ Thị Minh Huyền, Nguyễn Văn Minh; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18462
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 11 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics tại công ty TNHH Song Minh / Tạ Tùng Dương, Nguyễn Trung Sơn, Nguyễn Thi Ngọc Ánh; Nghd.: Vũ Lê Huy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18453
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 12 Đánh giá một số hoạt động cung cấp dịch vụ logistics tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm công nghiệp Hải Phòng Vinalimex / Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phạm Ngọc Đan Phượng, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Thị Hoài Thu; Nghd.: Vũ Lê Huy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 98 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17291
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Đánh giá thực trạng và một số biện pháp để phát triển dịch vụ Logistics của công ty TNHH VINALOGS / Lê Trà My, Nguyễn Viết Long, Phạm Ngọc Quang, Đặng Khánh Toàn; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 47tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18346
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Đánh giá và đề xuất giải pháp tăng hiệu quả khai thác dịch vụ logistics tại công ty Topasia Logistics / Phạm Thị Diệu Linh, Đoàn Thị Mai Phương, Bùi Thị Bích Phương; Nghd.: Vũ Lê Huy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17302
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại Công ty Damco Hải Phòng / Trần Thu Thủy; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Lê Hằng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16344
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO bằng SPSS / Nguyễn Quỳnh Trang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02688
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Evaluating and improving the competitiveness of a Logistics service provided: a case of Neat Logistics / Nguyen Minh Thu; Sub.: Vu Le Huy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 62p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18523
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Evaluating the quanlity of Logistics services at Kaizen Hai Phong Company Limited / Le Minh Thanh; Sub.: Vu Phuong Thao . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 50p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18520
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics tại công ty Transimex Sài Gòn-Chi nhánh Hà Nội / Lê Thanh Minh; Nghd.: TS. Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 88 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01548
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Hiện trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận và tiếp vận quốc tế Inter Logistics / Trần Ngọc My, Nguyễn Phương Thanh, Phạm Thị Huyền Trang, Phạm Thị Tuyết Mai; Nghd.: Vũ Lê Huy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 146 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17283
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Hoàn thiện chuỗi dịch vụ Logistics hàng nhập khẩu bằng container tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ giao nhận An Phú / Bùi Thị Phượng; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16347
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Kinh doanh dịch vụ Logistics: Ngành Logistics : Dùng cho sinh viên ngành: Logistics . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2017 . - 67tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện mô hình cung cấp dịch vụ logictics tại Công ty trách nhiệm Maersk việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng / Lê Thành Luân; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01505
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 24 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả dịch vụ Logictics tại công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài. / Đỗ Đức Ban; Nghd.: TS.Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01563
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Một số biện pháp hoàn thiện dịch vụ logistics cảng biển tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Lê Thu Hạnh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03771
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ logistics tại tổng công ty vận tải dầu khí PVTRANS. / Phạm Thị Bảo Nhung; Nghd.: PGS.TS.Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01576
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ logistics của công ty cổ phần tiếp vận siêu tốc / Hoàng Thị Tố Uyên, Đào Thị Phúc, Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Trương Thị Như Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17932
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Một số biện pháp phát triển dịch vụ Logistics Công ty TNHH Hamtrans / Nguyễn Quang Minh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03049
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp phát triển hoạt động dịch vụ Logistics cho Công ty TNHH giao nhận vận tải DH / Vũ Thị Ngọc Huyền; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 96 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02588
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho sự phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn Tp Hải Phòng / Trần Thị Thùy Linh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03769
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 44 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :