Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Applying ropmis model to measure customer satisfaction on port service quality in port of Hai Phong port stock company / Pham Thi Bich Van; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02929
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp phát triển dịch vụ cảng biển tại Nam Hải Đình Vũ của Công ty Gemadept Hải Phòng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế / Vũ Thùy Linh ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03093
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hoàn thiện phương pháp xây dựng giá cước dịch vụ cảng biển Cảng Hải Phòng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế giai đoạn 2006 - 2010 / Lê Phương Linh; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 64 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00512
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 4 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ cảng Sắc Việt / Trần Thùy Minh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03209
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác các dịch vụ cảng biển tại cảng cá Hạ Long tổng công ty Thủy sản Hạ Long - Hải Phòng / Đào Thị Thanh Huệ; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 88 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00993
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp phát triển dịch vụ cảng biển của công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ / Đoàn Đức Kiên; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02345
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến cung dịch vụ cảng tại công ty cổ phần cảng Nam Hải / Phạm Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đặng Thị Thu Trang; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17893
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Port service development in Haiphong port JSC, Tan Vu container terminal / Pham Thai Minh; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16584
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Recommendations to port service pricing for container cargoes in the port of Hai Phong joint stock company / Vu Thi Tuyet; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15409
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Suggestions to develop port services of 189 newport Hai Phong joint stock company / Nguyen Van Quyet; Nghd.: Vu Tru Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16645
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :