Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của Vietel Bình Phước / Nguyễn Thị Thanh Hương ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03136
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 giai đoạn 2016 - 2020 / Nguyễn Thị Hồng; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 88 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02493
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hồng Bàng / Hoàng Thị Mai Anh; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02773
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Dịch vụ sửng sốt khách hàng sững sờ / Kristin Anderson, Ron Zemke ; Lê Đình Chi dịch . - H. : Lao động, 2017 . - 341tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06413, PD/VV 06414, PM/VV 04951, PM/VV 04952
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 5 Evaluation of customer service quality at Key Line Logistics and Transportation Co., LTD / Nguyen Thi Thanh Tam; Sub.: Nguyen Thi Nha Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 41p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18509
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Evaluation on customer service activities in sale department at petrolimex Haiphong / Nguyen Son Xim; Nghd.: Nguyen Minh Duc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 52tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18125
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Evaluation on customer service quality at An Thinh Phat transport and trading joint stock company / Đặng Quỳnh Trang; Nghd.: Nguyen Minh Duc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 49tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18131
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng tại khu công nghiệp Phú Thái - huyện Kim Thành - Hải Dương / Vũ Quốc Việt ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03347
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông ( OCB) - chi nhánh Hải Phòng / Vũ Văn Diễn; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02394
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương, chi nhánh Hải Phòng / Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 56tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00796
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ / Nguyễn Tiến Công, Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Minh Đức . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18434
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 12 Research on evaluating customer service quanlity at VIKI Logistics Limited Company / Nguyen Van Hoang; Sub.: Pham Thi Yen . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 43p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18496
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :