Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đảm bảo an toàn trong phát triển dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử tại Vietinbank chi nhánh Ngô Quyền / Đỗ Thị Hồng Trang; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02744
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh / Cao Thị Thùy Dung; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02098
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp phát triển dịch vụ thẻ tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh / Đinh Thị Thanh Nhàn ; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03315
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng / Lê Huy Hoàng; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03591
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Văn Thiện; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03937
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Agribank chi nhánh thành phố Hải Phòng / Đào Viết Nhất; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02871
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp tăng cường đảm bảo chất lượng công tác dịch vụ thẻ tại chi nhánh TNTM Đại Dương tỉnh Hải Dương / Vũ Hà Cường; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03478
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :