Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 189 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương / Phạm Minh Tuệ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03377
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương / Vũ Thị Hoa; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03919
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án cấp nước sạch từ nguồn vố NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh / Phạm Hồng Minh; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 118tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03150
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Ban Quản lý Dự án Công trình thành phố Hạ Long / Trần Ngọc Cương ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03340
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận Hải An-Tp Hải Phòng / Khoa Kim Trọng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02075
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thúy Huyền; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03901
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lãng / Nguyễn Việt Dũng ; Nghd. : Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03798
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Phòng / Trần Nhân Hậu; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02785
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng trung tâm phát thanh-truyền hình Hải Phòng / Nguyễn Anh Tú; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 96 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02114
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư trên địa bàn tp Hải Phòng / Vũ Thị Bích Phượng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02868
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Đỗ Thùy Anh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 60 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02347
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp hoàn thiện công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở tài chính tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Diệu Thùy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03701
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp huy động vốn đầu tư dự án mặt bằng kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận Nam Phát / Trần Thị Hương Lan; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02093
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Quảng Ninh / Nguyễn Đức Minh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02764
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông Hải Phòng / Nguyễn Thị Lan Hương; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02526
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án - trường Đại học Y Hải Phòng / Nguyễn Bá Duy; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02349
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dự án khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen-Cầu Rào 2 của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại / Nguyễn Huy Thiêm; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp quản lý tiến độ các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - VINACONEX / Trần Văn Đạt; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02896
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đức Công; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03950
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Construction Project Scheduling and Control / Saleh Mubarak . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2015 . - 512p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03756, SDH/LT 03757, SDH/LT 03787, SDH/LT 03788
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003756-57%20-%20Construction%20Project%20Scheduling%20and%20Control.pdf
 • 21 Dự án đầu tư xuất khẩu mặt hàng cà phê Robusta sang thị trường Mỹ / Nguyễn Văn Hiếu, Vũ Hải Anh, Vũ Quang Hiếu; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 105tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17831
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Dự án Galileo: Hệ thống thông tin định vị toàn cầu bằng vệ tinh của Châu Âu / Ths.Nguyễn Văn Hiền . - 2008 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 5, tr. 46-47
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 23 Dự án và kế hoạch kinh doanh: Từ ý tưởng đến văn bản hoàn chỉnh / Đỗ Minh Cương biên soạn . - H.: Khoa học xã hội . - 427 tr. : Sách tham khảo; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02606, Pd/vv 02607
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Dự án xây dựng cầu Diêm Điền - Thị trấn Diêm Điền, vượt sông Diêm Hộ / Nguyễn Quang Trung; Nghd.: Nguyễn Phan Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 319 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15839, PD/TK 15839
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 25 Dự án xây dựng cầu Đại Yên, Xã Đại Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Bá Quảng; Nghd.: Nguyễn Phan Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 236 tr. ; 30 cm + 13 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15840, PD/TK 15840
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 26 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý / Nguyễn Thị Xuân; Nghd.: Trần Anh Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 56 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16528
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 27 Đánh giá hiệu quả của việc tuyên truyền và giáo dục môi trường trong trong dự án 3R-HN \ Nguyễn Thị Bình Minh; Nghd.: Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07377
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 28 Đánh giá kết quả hoạt động của Đại lý Hải quan GI Logistics với việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho dự án BOT cấp quốc gia Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 / Hà Thị Linh, Lưu Thị Hồng Linh, Nguyễn Lệ Thu ; Nghd.: Phạm Thi Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 56tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18739
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 29 Đánh giá tác động đến môi trường từ các nguồn phát sinh có liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công của dự án "cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng" và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu / Bùi Thị Minh Phương, Đào Thị Huyền, Nguyễn Tố Vân; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18266
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 30 Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 ( đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến ngã ba Áng Sỏi, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng ) / Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trần Thị Vân Anh ; Nghd.: Đinh Thị Thúy Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 97 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17464
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 1 2 3 4 5 6 7
  Tìm thấy 189 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :