Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Thiết kế nhịp dẫn cầu An Đông thuộc dự án xây dựng đường ven biển Bình Tiên - Cà Ná / Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Thanh Huyền, Đỗ Quang Khanh; Nghd.: Trần Ngọc An . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 209tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18891
  • Chỉ số phân loại DDC: 690
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :