Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 60 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương / Vũ Thị Hoa; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03919
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận Hải An-Tp Hải Phòng / Khoa Kim Trọng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02075
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thúy Huyền; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03901
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư trên địa bàn tp Hải Phòng / Vũ Thị Bích Phượng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02868
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Đỗ Thùy Anh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 60 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02347
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Quảng Ninh / Nguyễn Đức Minh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02764
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông Hải Phòng / Nguyễn Thị Lan Hương; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02526
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đức Công; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03950
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng / Phạm Văn Hưng; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01946
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 10 Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng / Trần Ngọc Huy; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01930
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 11 Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Tiến Long ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03835
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng của UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh / Trần Thị Thu Thủy; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02850
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án Giao thông đường thủy, đường bộ Hải Phòng / Vũ Văn Tuấn; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02830
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư của sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh / Hà Huy Long; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03317
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông bằng nguồn ngân sách nhà nước tại sở giao thông vận tải Quảng Ninh / Hoàng Chiến Thắng; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03152
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban Quản lý Dự án Công trình huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Xuân Phúc ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03198
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng / Nguyễn Giang Nam; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03802
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án Công trình thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Duy Hiển; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 97tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02741
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng / Đỗ Văn Mười; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02569
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính các dự án đầu tư cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam / Bùi Ngọc Tân; Nghd.:Nguyễn Thị Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02343
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vốn vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu-Chi nhánh Hải Phòng / Vũ Thị Ngọc Diệp; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02008
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Hoàn thiện hệ thống quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển / Đỗ Trung Kiên; Nghd.: TS Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 107 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02468
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 23 Hoàn thiện phương pháp lập dự án đầu tư thiết bị xếp dỡ cho xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng - Hải Phòng. / Lê Sơn Tùng; Nghd.: TS.Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01577
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Hải Phòng / Ngô Mạnh Cường; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02711
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Kinh tế đầu tư phát triển đô thị / Bùi Mạnh Hùng, Lê Anh Dũng . - H.: Xây dựng, 2018 . - 417tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06190, PD/VT 06191, PM/VT 09246-PM/VT 09253
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 26 Lập dự án đầu tư bãi container tại khu vực Đình Vũ cho công ty Đầu tư vận tải thương mại và dịch vụ hàng hải Cửu Long / Phạm Việt Hùng; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 70 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00626
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Lập dự án đầu tư hàng rời khô cho Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) giai đoạn 2016 - 2020 / Vũ Trần Tú Anh; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2016 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16156
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Lập dự án đầu tư tàu cho công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hoàng Anh / Bùi Thu Hà; Nghd.: Ths. Lương Nhật Hải . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 90 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08123
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 29 Lập dự án đầu tư tàu cho công ty TNHH thép DONGBU Việt Nam / Đặng Xuân Việt; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01989
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Lập dự án đầu tư tàu chở dầu sản phẩm của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Nguyễn Thành Long; Nghd: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 76tr. 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13021
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2
  Tìm thấy 60 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :