Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 474 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 21 ngày cho một ý tưởng lớn : Tạo bước đột phá trong kinh doanh / Bryan Mattimore ; Huỳnh Văn Thanh dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2018 . - 206tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06633, PD/VV 06634, PM/VV 05017
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 2 306 sơ đồ kế toán / Võ Văn Nhị . - H. : Tài chính, 2004 . - 562tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02640, Pd/vt 02641, Pm/vt 04730, Pm/vt 04731, SDH/Vt 00713
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004730-31%20-%20306-so-do-ke-toan-doanh-nghiep.pdf
 • 3 400 sơ đồ kế toán tài chính/ Nguyễn Văn Công . - H.: Tài chính, 2001 . - 372 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01578, Pd/vt 01579
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 4 8 quy tắc vàng khởi nghiệp / Sean C.Castrina ; Lê Minh Quân dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2015 . - 239tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06817, PD/VV 06818, PM/VV 05043
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.11
 • 5 Accounting for Small Business Owners / Tycho Press . - Tycho Press, 201? . - 124p. ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03945, SDH/LT 03946
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 6 Ai là người Do Thái Phương Đông? : Sổ tay doanh nghiệp / Duy Nguyên biên dịch . - Thanh hóa : Nxb Thanh hóa, 2016 . - 383tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07841, PD/VV 07842, PM/VV 05924, PM/VV 05925
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 7 Ai sẽ được thăng tiến : Góc nhìn, nguyên tắc và các bước đi để thành công trong doanh nghiệp / Nguyễn Thụy Khánh Chương . - H. : Lao động, 2016 . - 191tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06342-PD/VV 06344, PM/VV 05002, PM/VV 05003
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 8 Analyzing banking risk : A framework for assessing corporate governance and risk management / Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic . - 3rd ed. - Washington, D.C. : World Bank, 2009 . - xiv, 422p. : illustrations ; 23cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.10681 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Analyzing-banking-risk_Hennie-Van-Greuning_2009.pdf
 • 9 Bài giảng tài chính doanh nghiệp/ Trường đào tạo dồi dưỡng cán bộ, công chức ngành giao thông vận tải . - H.: Giao thông vận tải, 1999 . - 192 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02330, Pd/vv 02331, Pm/vv 01230
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 10 Bài tập quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 . - 335tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04558, PD/VV 04559, PM/VV 04266-PM/VV 04268
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Bài tập và bài giải hạch toán vận tải/ Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1999 . - 175 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02080, Pd/vv 02081
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 12 Bài tập và bài giải kế toán đại cương/ Hà Xuân Thạch . - H.: Tài chính, 1998 . - 137 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01935, Pd/vv 01936, Pm/vv 01269-Pm/vv 01276
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 13 Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp / Phạm Văn Dược . - H. : Giao thông vận tải, 2010 . - 278tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Bao-cao-va-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep_phamvanduoc_2010.pdf
 • 14 Biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Siêu Thanh / Nguyễn Thu Trang; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16259
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 15 Biện pháp chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 12 thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thanh Nhã; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02235
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục Thuế Quận Hồng Bàng / Đinh Công Danh; Nghd.:Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04035
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Vũ Thùy Hương, Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03001
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Hải Hậu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02315
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng ưu đãi về qui tắc xuất xứ từ các hiệp định FTA của ASEAN với các nước đối tác / Nguyễn Đức Long, Lê Hoài Nam, Trần Ngọc Hải; Nghd.: Lương Thị Kim Oanh . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18973
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân tại Hải Phòng / Nguyễn Nhật Tân; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02438
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Đồ Sơn-thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Yến; Nghd.: Vũ Công Nhĩ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02050
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Móng Cái / Dương Thùy Linh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03690
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Hà ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03881
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch số 9 - Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương / Nguyễn Thế Chiến; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02841
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng BIDV Hạ Long / Phạm Trần Hùng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03649
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp hoàn thiện công tác truy thu thuế đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II / Đinh Thị Thảo; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02047
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng / Trương Đức Chính; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02311
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao chất lượng cho vay và kiểm soát nợ xấu khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Huy Hoàng ; Nghd. : Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03736
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp nâng cao chất lượng giám định hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ cho các công ty bảo hiểm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn giám định Bảo Định / Nguyễn Ngọc Trung; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00884
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 30 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Hoài Nam; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02355
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Tìm thấy 474 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :