Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập và bài giải kế toán đại cương/ Hà Xuân Thạch . - H.: Tài chính, 1998 . - 137 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01935, Pd/vv 01936, Pm/vv 01269-Pm/vv 01276
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 2 Biện pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng ưu đãi về qui tắc xuất xứ từ các hiệp định FTA của ASEAN với các nước đối tác / Nguyễn Đức Long, Lê Hoài Nam, Trần Ngọc Hải; Nghd.: Lương Thị Kim Oanh . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18973
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Những rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam / Bùi Thị Yến Thu; Nghd.: Ths Đỗ Đức Phú . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14980
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Phân tích hiệu quả kỹ thuật và khoảng cách công nghệ trong khu vực doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Văn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01134
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :