Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Đồ Sơn-thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Yến; Nghd.: Vũ Công Nhĩ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02050
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc daonh tại chi cục thuế huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Tô Văn Sáu; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03500
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp tăng cường công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Quảng Ninh / Cao Ngọc Linh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 98tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03667
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tăng cường quản lý chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên đại bàn quận Ngô Quyền-Tp Hải Phòng / Trần Thị Thu Huân; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02020
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tăng cường thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại BHXH tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Yến; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03517
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Quận Hải An - TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03902
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Giải pháp chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải An / Trần Quốc Toản ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03472
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn TP Hạ Long / Nguyễn Văn Dũng; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03958
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Tỉnh Hải Dương / Hoàng Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03931
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Cát Hải / Phạm Thị Phương Thanh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03613
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Phạm Hồng Hoa; Nghd. : Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03083
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế Tp Hải Phòng / Đặng Thị Ngọc Thủy; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03730
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp tăng cường công tác thanh tra tại trụ sở người nộp thuế của cục thuế tỉnh Quảng Ninh đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh / Võ Thị Diệu Linh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03004
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số biện pháp tăng cường công tác thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng / Đỗ Thị Thùy Linh; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02518
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng / Đoàn Văn Nam; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03754
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng / Phạm Thị Mai; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02379
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Tp Hải Phòng / Lâm Thị Thanh Trang; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03803
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh / Đinh Phương Nam; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02916
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :