Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân tại Hải Phòng / Nguyễn Nhật Tân; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02438
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới ( 1986-2016) / Lê Quốc Lý chủ biên . - H. : Lý luận Chính trị, 2019 . - 326tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07614
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 3 Nghiên cứu cấu trúc vốn tối ưu nhằm tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02531
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Private sector development in low - income countries . - Washington : The World bank, 1995 . - 170 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00442
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :