Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Case studies in finance : managing for corporate value creation / Robert F. Bruner, Kenneth M. Eades, Michael J. Schill . - 7th ed. - New York : Mc Graw-Hill, 2014 . - 765p. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03373, SDH/LT 03374
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
  • 2 Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp thương mại/ Phạm Bích Chi, Nguyễn Thị Hà, Đoàn Vân Anh; Nguyễn Văn Công chủ biên . - H: Tài chính, 2002 . - 412 tr.; 24 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02015-Pd/vt 02017
  • Chỉ số phân loại DDC: 657
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :