Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Hải Hậu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02315
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng / Trương Đức Chính; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02311
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hải Phòng / Phạm Thùy Ninh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 104 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02397
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành phố Hải Dương / Nguyễn Trác Hải; Nghd.:Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02305
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế quận Hồng Bàng / Vũ Thị Mai Anh; Nghd.: PGS.TS Vũ Trọng Tích . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 105 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02337
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp mở rộng hoạt động tín dụng cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn-chi nhánh Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Vũ Thị Kim Oanh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03391
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng / Vũ Quang Chỉnh; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02230
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Trần Hương Giang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 111tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03379
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :