Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge / PMBOK guide . - 7th ed. - USA : Project Management Institute, Inc, 2021 . - xxvi, 274p. : illustrations (some color) ; 28cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04549
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/A-guide-to-the-project-management-body-of-knowledge_PMBOK-guide_7ed_2021.pdf
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :