Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 25 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cải thiện môi trường nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào địa bàn TP Hải Phòng / Đinh Thị Ngọc Hà, Ngô Thị Thu Hương, Vương Ngọc Thảo; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 19063
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Biện pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thúc đẩy quá trình tái cấu trúc kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2021 / Nguyễn Văn Trưởng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02753
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đồng / Trần Thị Việt Hoa; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03867
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tăng cường hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Quảng Ninh / Nguyễn Quốc Thái; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03322
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực điện tử của thành phố Hải Phòng / Nguyễn Minh Hoàng; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02410
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Các dòng vốn vào các nước đang phát triển từ 1995 đến nay. / Nguyễn Hồng Nhung . - 2008 // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, Số 5(145), tr 44-50
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 7 Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến tăng trưởng kinh tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 1989-2015 / Vương Toàn Thu Thủy . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 47, tr.58-62
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Đề xuất các giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phát triển cảng trong hoàn cảnh cụ thể của thành phố Hải Phòng / Trầm Anh Văn; Nghd.: PGS TS. Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 78 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00677
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 9 Giáo trình quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI / Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thành Độ; Nguyễn Thị Hường chủ biên . - H. : Thống kê, 2002 . - 322tr. ; 17cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02675, Pd/vv 02676, Pm/vv 02616-Pm/vv 02618
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 10 Giải pháp thu hút vốn FDI vào Hải Phòng / Nguyễn Diệp Anh, Nguyễn Thị Trà Giang, Phạm Thị Xuân; Nghd.: Nguyễn Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17862
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Khó khăn của các doanh nghiệp Nhật Bản trong đầu tư FDI tại Việt Nam / Nguyễn Khánh Linh; Nghd.: Ths Lê Thành Luân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 44 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14859
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại cục thuế thành phố Hải Phòng / Trần Thị Linh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02867
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2025 / Bùi Thị Phương Mai; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03724
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số đánh giá và đề xuất nhằm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm thu hút FDI vào Việt Nam / Đào Hương Giang . - 2018 // Journal of student research, Số 3, 33-36
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 15 Một số giải pháp để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Hải Phòng giai đoạn 2015-2018 / Hoàng Thế Lãm, Đoàn Anh Tuấn, Đào Duy Nam; Nghd.: Hàn Huyền Hương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 43tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18397
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 16 Một số kiến nghị nhằm tăng cường khả năng thu hút vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Hải Phòng / Trần Thanh Loan; Nghd.: Ths. Đoàn Trọng Hiếu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14886
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Nghiên cứu biện pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam / Nguyễn Thị Bình, Phạm Thái Hà, Bành Thị Hải Yến ; Nghd.: Lương Thi Kim Oanh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18735
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI tại Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00931
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 19 Nghiên cứu động lực làm việc của nhân viên doanh nghiệp vốn FDI và doanh nghiệp vốn Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. Nhằm tìm biện pháp thúc đẩy động lực của hai doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt nam / Nghiêm Tùng Anh, Trịnh Thị Loan, Đỗ Thị Nhật Liên; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17415
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Nghiên cứu một số biện pháp chống chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam / Nguyễn Thành Công, Cao Thảo My, Đặng Thị Nhung, Trần Quang Trung; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17393
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 21 Nghiên cứu vấn đề thu hút FDI vào nghành nông nghiệp tại Việt Nam. / Vũ Thị Minh Khuê; Nghd.: Ths Lê Thành Luân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14858
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Nghiên cứu xu hướng đầu tư FDI tại Hải Phòng / Nguyễn Thị Khánh Linh, Vũ Như Phương, Đỗ Thị Hải . - 2019 // SEE Journal of science, tr. 3-12
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 19065
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 23 Thu hút FDI vào lĩnh vực trồng trọt Việt Nam dựa trên bài học kinh nghiệm của một số nước ASEAN / Nguyễn Thị Ngọc Thúy; Nghd.: Đoàn Trọng Hiếu . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 56tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14876
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 24 Thu hút vốn FDI đầu tư tại Hải Phòng các năm, tầm nhìn đến năm 2020 = Attract FDI investment in Hai Phong through years, vision to 2020 / Vũ Văn Vinh, Trần Quốc Hoàn, Dương Quang Tài Anh,.. . - 2018 // Journal of student research, Số 1, tr.81-84
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 25 Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh / Mai Xuân Hùng; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03387
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 25 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :