Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đại số và hình học giải tích / Đào Huy Bích, Phan Văn Hạp . - H: Đại học Quốc Gia, 1998 . - 109 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02646-Pd/vv 02648, Pm/vv 02556-Pm/vv 02562
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 2 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 415tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05807, PM/VV 04712
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 3 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên . - H.: Giáo dục, 1993 . - 386 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00886, Pd/vv 03068-Pd/vv 03072, PD/VV 03376, PD/VV 03491-PD/VV 03500, TOANL2 01823-TOANL2 02335, TOANLT2 00001-TOANLT2 01459, TOANLT2 01461-TOANLT2 01822
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :