Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bitcoin thực hành : Những khái niệm cơ bản và cách sử dụng đúng đồng tiền mã hoá / Andreas M. Antonopoulos ; Le VN, Thu Hương dịch ; Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018 . - 539tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06528, PD/VT 06529
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 2 Blockchain : Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới = Blockchain: Blueprint for a new economy / Melanie Swan ; Le VN dịch ; Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Kinh tế quốc dân, 2018 . - 225tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06520-PD/VT 06522, PM/VT 08823, PM/VT 08824
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.1
 • 3 Computing essentials 2004 / O' Leary Timothy J, Linda I . O' Leary . - Boston : MC Graw Hill, 2003 . - 239 tr ; 27 cm + 02 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01098
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 4 Computing essentials 2004 / Timothy J. O' Leary, linda I. O'leary . - Boston : MC Graw Hill, 2003 . - 463 tr ; 27 cm + 02 CD
 • Chỉ số phân loại DDC: 004.16
 • 5 Computing essentials 2005 / Timothy J. O'leary, Linda I.Oleary . - Boston : MC Graw Hill, 2005 . - 376 tr ; 27 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01103
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 6 Computing essentials 2005 / Timothy J. O'leary, Linda I.Oleary . - Boston : MC Graw Hill, 2005 . - 376 tr ; 27 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01102
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 7 Computing essentials 2005 / Timothy J. O'Leary, Linda I.Oleary . - Boston : MC Graw Hill, 2005 . - 508 tr ; 27 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01104
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 8 Computing esstials 2005 / Timothy J. O'leary, linda I. O'Leary . - Boston : MC Graw Hill, 2005 . - 508 tr ; 27 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01105
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 9 E-business and e-commerce infrastruture: technologies supporting the business intiative / Abhijit Chaudbury, Jean Pierre Kuibeer . - Boston : McGraw Hill, 2002 . - 448 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00694
 • Chỉ số phân loại DDC: 381
 • 10 Investigating cryptocurrencies : Understanding, extracting, and analyzing blockchain evidence / Nick Furneaux . - Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, 2018 . - xxxii, 287 pages : illustrations ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03936
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.25/968 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003936%20-%20Investigating%20Cryptocurrencies.pdf
 • 11 Luật giao dịch điện tử . - H. : Chính trị quốc gia, 2005 . - 43tr. ; 19cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Lu%E1%BA%ADt%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD.pdf
 • 12 Using information technology a practical introduction to computer and communications / Brian K. Willams, Stacey s. Sawyer . - Boston : MC Graw Hill, 2003 . - 482 tr ; 27 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01100
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 13 Using information technologyl; a parctial introducation to computers and communications / Brian K. Williams, Stacey S. Sawyer . - Boston : MC Graw Hill, 2003 . - 482 tr ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01101
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :