Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 196 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A research on evaluating the freight forwarding services for shipments exported by sea at Focus shipping company / Bui Van Vinh; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18097
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Application of servperf model in evaluating quanlity of freight forwarding service for exported shipments at Pegasus Global Loistics / Le, Phuong Thao; Sub.: Nguyen Thi Thuy Hong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 66p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18698
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Application of servperf model in evaluating quanlity of freight forwarding service for exported shipments at Pegasus Global Loistics / Tran Thi Ha Phuong; Sub.: Vu Le Huy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18474
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Assess customer satisfaction of freight forwarding service in Sao Bien Supplying and Trading Joint Stock Company / Pham Thi Hoai Thuong; Sub.: Doan Trong Hieu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 57p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18524
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Assessment on the freight forwarding activity imported FCL cargo bay sea in A&T Transimex Limited Company / Hoang Trung Hieu; Sub.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18678
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng Container của Công ty TNHH Shipco Việt Nam tại Hải Phòng / Vũ Thị Ngân; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02511
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Cải tiến quy trình giao nhận hàng hóa vận tải hàng container tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tiên Phong / Nguyễn Thu Trang; Nghd: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 62tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12986
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Cải tiến quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải DTH / Nguyễn Thị Minh Thu; Nghd: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 74tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12953
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Cải tiến quy trình thủ tục chứng từ giao nhận hàng nhập nguyên container bằng đường biển của hãng tàu CMA-CGM Việt Nam / Phan Thị Hà My; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14950
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Đánh giá công tác đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động khai thác cảng Chùa Vẽ / Đinh Ngọc Ánh; Nghd.: PGS. TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14918
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Đánh giá công tác khai thác vỏ container của hãng Namsung do Vosa Hải Phòng làm đại lý / Hoàng Thị Thu Hường; Nghd.: PGS. TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14923
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho CFS của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á / Nguyễn Thị Việt Mỹ, Bùi Thị Thu Hương, Lương Thị Thanh Hường; Nghd.: Lê Văn Thanh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18329
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa đóng trong container tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Bảo Linh / Đinh Thị Thùy Linh; Nghd.: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 85 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09139
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 14 Đánh giá hoạt động tìm kiếm và chăm sóc khách hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Comprehensive International Freight Forwarders - Chi nhánh tại Việt Nam / Võ Hồng Khang; Nghd.: Ths. Phạm THị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14958
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Đánh giá kết quả công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container của xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng - Hải Phòng năm 2013. / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt Nam; 2014 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12917
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Đánh giá kết quả hoạt động giao nhận (2013 - 2014) và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng nhập theo phương pháp Door to door đường biển của công ty Interlogistics / Đồng Thị Hoa; Nghd.: Ths. Nguyễn Kim Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15001
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Đánh giá kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hưng Phát / Nguyễn Thành Công, Nguyễn Lê Thắng Nam, Nguyễn Thị Hương Diễm; Nghd.: Trương Thị Như Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17210
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Đánh giá kết quả khai thác đội tàu vận tải container và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và quản lý container tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Nam Triệu giai đoạn hiện nay / Hoàng Thu Hà; Nghd.: Ths. Nguyễn Kim Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15002
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của chi nhánh công ty TNHH giao nhận vận tải Hà Thành - Hanotrans Hải Phòng / Lê Thị Minh Phương; Nghd,.: Ths Nguyễn Phong Nhã . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16226
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 20 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Đông Tài / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Ths Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 39 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16337
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 21 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container "mang về bảo quản" bằng đường biển của Công ty Cổ phần Hàng hải VSICO / Bùi Thu Hường . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16306
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Đánh giá quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ giao nhận An Phú. / Đinh Thị Bích Vân; Nghd.: Ths. Trương Thị Như Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2014 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12923
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Đánh giá tác động của hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) đến hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản / Bùi Thị Kiều Trang; Nghd.: Ths. Nguyễn Kim Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15011
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Thắng năm 2013 / Trịnh Thị Phương; Nghd.: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2014 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12929
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đóng trong container tại công ty TNHH thương mại Đại Nam / Nguyễn Thị Tuyết; Nghd.: Nghd.: Th.S Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12333
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container lạnh tại Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu / Lã Thị Phương, Phạm Thị Phương, Trần Anh Thư, Vũ Thị Hồng Nhung; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 54tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17195
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Đại lý hàng hải và giao nhận hàng hoá tại cảng / Vũ Bích Thảo biên soạn; Nguyễn Hồng Vân hiệu đính . - Hải phòng : Trường Đại học Hàng hải, 1997 . - 115 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 03655
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 28 Đề xuất biện pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Công ty Cổ phần V&T / Đoàn Thị Ngọc; Nghd.: Ths Trần Thị Minh Trang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 51 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16345
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Đề xuất một số biện pháp nâng cao kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận Phương Nam / Lê Tuấn Anh; Nghd.: Ths. Nguyễn Kim Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15013
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần vận tải và tiếp vận châu á Thái Bình Dương - Chi nhánh Hải Phòng / Phạm Thị Kiều Trang.; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12271
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 1 2 3 4 5 6 7
  Tìm thấy 196 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :