Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 117 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A research on evaluating the freight forwarding services for shipments exported by sea at Focus shipping company / Bui Van Vinh; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18097
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Application of servperf model in evaluating quanlity of freight forwarding service for exported shipments at Pegasus Global Loistics / Tran Thi Ha Phuong; Sub.: Vu Le Huy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18474
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Assess customer satisfaction of freight forwarding service in Sao Bien Supplying and Trading Joint Stock Company / Pham Thi Hoai Thuong; Sub.: Doan Trong Hieu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 57p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18524
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Assessment on the freight forwarding activity imported FCL cargo bay sea in A&T Transimex Limited Company / Hoang Trung Hieu; Sub.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18678
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng Container của Công ty TNHH Shipco Việt Nam tại Hải Phòng / Vũ Thị Ngân; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02511
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Cải tiến quy trình giao nhận hàng hóa vận tải hàng container tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tiên Phong / Nguyễn Thu Trang; Nghd: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 62tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12986
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Cải tiến quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải DTH / Nguyễn Thị Minh Thu; Nghd: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 74tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12953
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho CFS của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á / Nguyễn Thị Việt Mỹ, Bùi Thị Thu Hương, Lương Thị Thanh Hường; Nghd.: Lê Văn Thanh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18329
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa đóng trong container tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Bảo Linh / Đinh Thị Thùy Linh; Nghd.: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 85 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09139
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 10 Đánh giá kết quả công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container của xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng - Hải Phòng năm 2013. / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng; Đại học Hàng hải Việt Nam; 2014 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12917
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Đánh giá kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hưng Phát / Nguyễn Thành Công, Nguyễn Lê Thắng Nam, Nguyễn Thị Hương Diễm; Nghd.: Trương Thị Như Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17210
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của chi nhánh công ty TNHH giao nhận vận tải Hà Thành - Hanotrans Hải Phòng / Lê Thị Minh Phương; Nghd,.: Ths Nguyễn Phong Nhã . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16226
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Đông Tài / Nguyễn Thị Hoa; Nghd.: Ths Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 39 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16337
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container "mang về bảo quản" bằng đường biển của Công ty Cổ phần Hàng hải VSICO / Bùi Thu Hường . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16306
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Đánh giá quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ giao nhận An Phú. / Đinh Thị Bích Vân; Nghd.: Ths. Trương Thị Như Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2014 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12923
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Thắng năm 2013 / Trịnh Thị Phương; Nghd.: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2014 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12929
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đóng trong container tại công ty TNHH thương mại Đại Nam / Nguyễn Thị Tuyết; Nghd.: Nghd.: Th.S Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12333
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container lạnh tại Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu / Lã Thị Phương, Phạm Thị Phương, Trần Anh Thư, Vũ Thị Hồng Nhung; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 54tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17195
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Đại lý hàng hải và giao nhận hàng hoá tại cảng / Vũ Bích Thảo biên soạn; Nguyễn Hồng Vân hiệu đính . - Hải phòng : Trường Đại học Hàng hải, 1997 . - 115 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 03655
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 20 Đề xuất biện pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Công ty Cổ phần V&T / Đoàn Thị Ngọc; Nghd.: Ths Trần Thị Minh Trang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 51 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16345
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty TNHH Vận tải quốc tế ITI- chi nhánh Hải Phòng / Phạm, Thị Thủy; Nghd: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2014 . - 58tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13003
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu nguyên container (FCL) tại công ty cổ phần tiếp vận Minh Châu / Tạ Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Hoàng Thị Kim Oanh; Nghd.: Nguyễn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17922
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Đề xuất nâng cao kết quả giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty TNHH dịch vụ thương mại và giao nhận hàng hoá Sông Ngọc / Nguyễn Thị Thuỷ.; Nghd.: Ths Nguyễn Thị Thuý Hồng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12263
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 24 Đề xuất nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS / Lê Quỳnh Hương, Phạm Thị Hương, Nguyễn Đức Thành; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18452
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 25 Eluavation on Ocean freight forwarding services for LCL Shipments at PL Logistics Company / Bui Ngo Thao Huong; Sub.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18540
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Evaluating quality of FCL freight-forwading service for export at KESTRELS Logistics Limited Company / Tran Thi Khanh Huyen; Sub.: Vu Le Huy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 59p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18511
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Evaluating quality of freight forwarding service at THC IMEXCO / Le Thi To Uyen; Sub.: Pham Thi Mai Phuong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 48p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18538
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Evaluating the business performance of freight forwarding service at vinabridge limited company / Bui Thi Yen Ngoc; Nghd.: Nguyen Thi Nha Trang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 46tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18119
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Evaluating the forwarding services for importer goods at worldwide logistics VN Co., Ltd / Nguyen Duc Huan; Sup.: Bui Thi Thanh Nga . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 44p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18487
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Evaluating the freight forwarding process for shipments imported by sea at Chua Ve container terminal / Nguyen Viet Tung; Nghd.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18117
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3 4
  Tìm thấy 117 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :