Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập giải tích: Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến. Tập 1/ Trần Đức Long . - In lần 2. - H.: Đại học Quốc Gia, 2001 . - 330 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02699-Pd/Vv 02701, Pm/vv 02483-Pm/vv 02489
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 2 Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 269tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05804, PD/VV 06031, PM/VV 04709, PM/VV 04752, PM/VV 04753
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 3 Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H.: Giáo dục, 2000 . - 256 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01719, Pd/vv 03083-Pd/vv 03087, PD/VV 03375, PD/VV 03501-PD/VV 03510, TOANB2 01850-TOANB2 02335, TOANBT2 00001-TOANBT2 01849
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 4 Giải tích thực một biến(Giáo trình đại học) / Nguyễn Thị Kim Sơn ch.b; Nguyễn Phương Đông . - H. : Xây dựng, 2018 . - 186tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06101, PD/VT 06102, PM/VT 08404, PM/VT 08405
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 5 Phương pháp giải bài tập toán cao cấp. T.2, Giải tích hàm số một biến / Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Cảnh Lương . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 288tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07367, PD/VT 07368, PM/VT 09730-PM/VT 09732
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :