Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương / Nguyễn Thị Thúy Diễm; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03548
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Phạm Thanh Toàn; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03501
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực khu vực hành chính công tại Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương / Lê Quang Nhật; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03920
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân Huyện ủy Thủy Nguyên Hải Phòng / Đào Thanh Bình; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02552
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháo nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng / Nguyễn Ngọc Ninh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02833
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long / Trần Thị Huệ; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02881
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp tăng cường ứng dụng tiêu chuẩn ISO trong dịch vụ hành chính công tại UBND quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng / Đỗ Thị Mỹ Linh ; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 121tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03735
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :