Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích / Khu Quốc Anh . - H.: Đại học Quốc Gia, 2002 . - 381 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02770-Pd/vv 02772, Pm/vv 02438-Pm/vv 02444
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 2 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Đình Trí chủ biên . - H.: Giáo dục, 1997 . - 388 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01698-Pd/vv 01700, Pd/vv 03078-Pd/vv 03082, PD/VV 03377-PD/VV 03379, PD/VV 03481-PD/VV 03490, TOANB1 01762-TOANB1 02220, TOANBT1 00001-TOANBT1 00906, TOANBT1 00908-TOANBT1 01761
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 3 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 20. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017 . - 415tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05803, PD/VV 06042, PD/VV 07933, PD/VV 07934, PM/VV 04708, PM/VV 04774, PM/VV 04775, PM/VV 06065-PM/VV 06067
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 4 Đại số hình học giải tích/ Trần Trọng Huệ . - H.: Đại học Quốc gia, 2001 . - 296 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02773-Pd/Vv 02775, Pm/vv 02417-Pm/vv 02423
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 5 Problems in analytic geometry/ D. Kletenik . - M. : Mir, 1969 . - 298 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00038, Pm/Lv 00039
 • Chỉ số phân loại DDC: 516.3
 • 6 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 21. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017 . - 390tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05806, PM/VV 04711
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :