Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Di sản phi vật thể tỉnh Hưng Yên : Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Q.2 / Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Mạnh Thắng . - H. : NXB. Hội Nhà Văn, 2016 . - 298tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05941
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 2 Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên : Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Q.1 / Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Mạnh Thắng . - H. : NXB. Hội Nhà Văn, 2016 . - 514tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05940
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 3 Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý KCN dệt may Phố Nối - Tỉnh Hưng Yên / Đào Thị Hải Yến; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15300
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Làng nghề truyền thống tỉnh Hưng Yên / Hoàng Mạnh Thắng (Chủ biên), Dương Thị Cẩm, Phạm Lan Oanh, Vũ Tiến Kỳ . - H. : NXB. Sân khấu, 2017 . - 350tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06223
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 5 Lập dự án trồng và chế biến chuối tiêu hồng xuất khẩu tại tỉnh Hưng Yên / Đoàn Thị Hương, Lã Thị Thu Huyền, Nguyễn Thùy Trang; Nghd.: Đoàn Trọng Hiếu . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17271
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên / Phạm Thị Hải Tân; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02872
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp tăng cường công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan Hưng Yên / Phạm Đăng Khoa; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03330
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Phố Hiến. Quyển 1 / Nguyễn Khắc Hào, Nguyễn Đình Nhã chủ biên . - H.: Hội nhà văn, 2018 . - 673tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07461, PD/VV 07462
 • Chỉ số phân loại DDC: 959.7
 • 9 Phố Hiến. Quyển 2 / Nguyễn Khắc Hào, Nguyễn Đình Nhã chủ biên . - H.: Hội nhà văn, 2018 . - 487tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07463, PD/VV 07464
 • Chỉ số phân loại DDC: 959.7
 • 10 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư cao tầng An Thịnh, Tỉnh Hưng Yên / Phạm Văn Đại; Nghd.: Nguyễn Thiện Thành, Đỗ Quang Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 205 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17054, PD/TK 17054
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 11 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư cao tầng Bảo An-Hưng Yên / Bùi Thị Bích; Nghd.: Lê Văn Cường, Vũ Thị Khánh Chi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 269tr.; 30cm+ 13 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14685, PD/TK 14685
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 12 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư cao tầng Phố Nối-Hưng Yên / Nguyễn Văn Hiên; Nghd.: Lê Văn Cường, Nguyễn Thanh Tùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 180tr.; 30cm+ 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14682, PD/TK 14682
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 13 Thiết kế bản vẽ thi công công trình "Bệnh viện nhi huyện Kim Động - Hưng Yên" / Hồ Đức Hiếu; Nghd.: Lê Văn Cường, Đỗ Quang Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 209 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15757, PD/TK 15757
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 14 Thiết kế cầu vượt sông Hồng thuộc huyện Kim Động - Tỉnh Hưng Yên / Tạ Minh Hiếu; Nghd.: Nguyễn Phan Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 248 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16916, PD/TK 16916
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 15 Trò chơi dân gian Hưng Yên : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Vũ Tiến Kỳ . - H. : Mỹ Thuật, 2016 . - 287tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05913
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 16 Tục ngữ ca dao Hưng Yên / Vũ Tiến Kỳ chủ biên; Nguyễn Đức Can . - H. : Dân trí, 2010 . - 291tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 00479
 • Chỉ số phân loại DDC: 398.9
 • 1
  Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :