Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 26 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 sơ đồ hạch toán kế toán trong xí nghiệp sản xuất kinh doanh / Dương Nhạc chủ biên . - H.: Thống kê, 1991 . - 88 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00714
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 2 Bài tập và bài giải hạch toán vận tải/ Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1999 . - 175 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02080, Pd/vv 02081
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty TNHH Yougone Nam Định / Trần Anh Tú ; Nghd. : Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03780
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán / Nguyễn Hữu Ba chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 227 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: LT-HT-KT 0001-LT-HT-KT 0140, Pd/vv 03019, Pd/vv 03020, Pm/vv 02881-Pm/vv 02887, SDH/vv 00285
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 5 Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại . - H.: Tài chính, 1999 . - 301 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02460, Pd/vv 02461, Pm/vv 01914-Pm/vv 01921
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 6 Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp thương mại/ Phạm Bích Chi, Nguyễn Thị Hà, Đoàn Vân Anh; Nguyễn Văn Công chủ biên . - H: Tài chính, 2002 . - 412 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02015-Pd/vt 02017
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 7 Hạch toán và phân tích giá thành sản phẩm trong xí nghiệp công nghiệp Nguyễn Gia Thụ . - H.: Trung tâm thông tin kinh tế và khoa học kỹ thuật công nghiệp nhẹ, 1989 . - 163 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00591
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 8 Hạch toán vận tải / Vương Toàn Thuyên; Vũ Trụ Phi, Đỗ Thị Thơm . - H. : Giao thông vận tải, 1999 . - 324 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Vt 00359
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 9 Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam và những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức thực hiện ở các doanh nghiệp / Phạm Thị Na;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2002 . - 108 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00080
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 10 Hướng dẫn hạch toán kế toán lập báo cáo tài chính doanh nghiệp/ Võ Văn Nhị . - H.: Thống kê, 2001 . - 668 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01558, Pd/vt 01559
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 11 Hướng dẫn hạch toán kế toán và phương pháp chi chép chứng từ, sổ sách kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014) / Quí Lâm, Kim Phượng tuyển chọn và hệ thống . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 498tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05157, PM/VT 07280-PM/VT 07283
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 12 Hướng dẫn thực hành chứng từ sổ sách báo cáo kế toán / Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh khoa kế toán - tài chính - ngân hàng; Th.S. Bùi Văn Dương biên soạn . - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 1996 . - 400 tr.: Phụ lục chế độ kế toán hộ kinh doanh; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00932
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 13 Kế toán doanh nghiệp lý thuyết bài tập mẫu và giải / Nguyễn Văn Công . - H.: Tài chính, 2000 . - 327 tr; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02344, Pd/vv 02345, Pm/vv 01901-Pm/vv 01903
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 14 Kế toán doanh nghiệp trong kinh tế thị trường/ Đại học kinh tế quốc dân; Nguyễn Văn Công chủ biên . - In lần thứ 3 đã sửa đổi bổ sung. - H.: Thống kê, 1997 . - 489 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01555, Pd/vv 01556, Pm/vv 00695
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 15 Kế toán doanh nghiệp trong kinh tế thị trường/ Nguyễn Văn Công . - H.: Tài chính, 1998 . - 472 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01958
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 16 Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp/ Huỳnh Văn Hoài . - H.: Tài chính, 1998 . - 249 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01197, Pd/vt 01198, Pm/vt 02997-Pm/vt 03003
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 17 Lý thuyến hạch toán kế toán/ Đặng Thị Loan, Nguyễn Văn Công; Nguyễn Thị Đông chủ biên . - H: Tài chính , 2002 . - 364 tr.; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02681, Pd/vv 02682, Pm/vv 02613-Pm/vv 02615
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 18 Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính / Nguyễn Văn Công chủ biên ; Nguyễn Thanh Quý biên soạn . - H. : Tài chính, 1999 . - 444tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01232, Pm/vt 03179
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 19 Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính / Nguyễn Văn Công chủ biên . - H. : Tài chính, 2001 . - 436tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01582, Pd/vt 01583
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 20 Nghiên cứu các biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện phương pháp hạch toán chi phí tính giá thành của công ty cổ phần cảng Đoạn Xá / Nguyễn Hồng Hiên; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 62 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00676
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Nghiên cứu hệ thống tài khoản kế toán mới áp dụng và những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức thực hiện trong khối hành chính sự nghiệp / Nguyễn Thành Vinh;Nghd.:PTS.Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 81 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00051
 • 22 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty cổ phần xây dựng thương mại Văn Tiến / Nguyễn Thị Ngọc Lan; Nghd.: Nguyễn Thị Thu Hà . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 123tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15170
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 23 Nghiệp vụ hạch toán kế toán và chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước / Thu Huyền, Ái Phương sưu tầm và hệ thống hóa . - H. : Tài chính, 201 . - 447tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05167, PM/VT 07302-PM/VT 07304
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 24 Nguyên lý kế toán : Dùng cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế và quản trị kinh doanh / Trần Quý Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2015 . - 359 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05615, PM/VV 04661
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 25 Phương pháp hạch toán chi phí biến đổi-công cụ của các nhà quản lý / Đỗ Thị Mai Thơm . - 2013 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 36, tr.106-109
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Tổ chức thực hiện giao nhận và hoạch toán kết quả giao nhận lô hàng nhập khẩu thang máy chở khách Mitsubishi tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Vịnh Bắc Bộ Quý II năm 2017 / Nguyễn Thị Biên, Nguyễn Thị Hà My, Khổng Hữu Phước; Nghd.: Huỳnh Ngọc Ánh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17245
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 26 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :