Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 41 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Phạm Trường Hà; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03590
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận Hải An-Tp Hải Phòng / Khoa Kim Trọng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02075
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của chi cục thuế Hải An / Phạm Thị Kim Thoa ; Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03268
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước tại ủy ban nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Đặng Duy Công; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03222
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Chi cục Thuế quận Hải An - TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Xuyến; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03073
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp tăng cường công tác quản lý các khoản thu về đất trên địa bàn Quận Hải An / Hà Thị Ngọc; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03454
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam Agribank-chi nhánh Hải An-Hải Phòng / Phạm Thị Hải Yến; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02883
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Quận Hải An - TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03902
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng / Đặng Minh Hằng, Phạm Thị Thơm, Trịnh Thị Linh, Vũ Bích Ngọc; Nghd.: Bùi Đình Hoàn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 51tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18271
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 10 Đặc điểm các thành tạo trầm tích hệ tầng Hải Hưng, Thái Bình, khu vực quận Hải An Thành phố Hải Phòng phục vụ định hướng quy hoạch xây dựng công trình / Mai Thế Ngọc; Nghd.: Phạm Văn Thứ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02182
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 11 Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng container tại Cảng hải an / Mai Văn Hoàng; Nghd.: Trần Thị Minh Trang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 52 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16358
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Evaluating the efficiency of container quay operationin Hai An port Company Limited / Nguyen Thi Thanh Huyen; Supervisor: Nguyen Huu Hung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17356
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Evaluating the marketing activities at Hai An port company limited / Hoang Ha Van; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 53 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17335
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Evaluating the Occupational safety in Hai An port Company Limited / Dang Ha Giang; Supervisor: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17357
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Evaluation on ship despatch planning in Hai An port Company Limited / Nguyen Thuy Linh; Supervisor: Nguyen Huu Hung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 47tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17350
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Evaluation on the congestion in Hai An port company limited / Ngo, Ngoc Hoan ;Supervisor : Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17330
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Evaluation on the human resource performance in Hai An port company limited / Nguyen Thi Hoa ; Supervisor : Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17329
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Giải pháp chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hải An / Trần Quốc Toản ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03472
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Trần Hữu Long . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 52, tr.75-78
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 20 Hoàn thiện quy trình giao nhận container hàng nhập tại cảng Hải An / Phạm Thị Yến Hoa; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16320
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 21 Một số biện pháp cơ bản chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An-Tp Hải Phòng / Đinh Công Hùng; Nghd.: Vũ Công Nhĩ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02079
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Hải An-Tp Hải Phòng / Nguyễn Thị Liên; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03755
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Cảng Hải An / Dương Thành Dũng; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02014
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Hải An, Hải Phòng / Nguyễn, Thị Thu Hằng ; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03845
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Đỗ Duy Nghĩa; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03759
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Nghiên cứu các giải pháp giám sát, chống thất thoát lãng phí trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cấp đô thị quận Hải An, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020 / Phùng Văn Dũng; Nghd.: Nguyễn Thanh Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 98 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01943
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 27 Nghiên cứu quy hoạch giao thông vận tải quân Hải An, thành phố Hải Phòng đến năm 2025 / Nguyễn Danh Long; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 104 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02173
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 28 Nghiên cứu và tính toán vấn đề tối ưu hoá để quy hoạch ô cho quận Hải An / Đồng Khắc Tiệp; Nghd.: Ths. Vũ Văn Rực . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2009 . - 58tr. ; 30cm + 07BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08013, Pd/Tk 08013
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 29 Nghiên cứu xung đột môi trường trong sử dụng tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Minh Hoa, Đoàn Minh Ngọc ; Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 55 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17459
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 30 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Hải Anh năm 2017 / Đỗ Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đồng Thị Hải Yến; Nghd: Đỗ Mạnh Toàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17957
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1 2
  Tìm thấy 41 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :