Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 176 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Admiralty distance tables Atlantic ocean. Vol. 1 . - 1st ed. - Somerset : The Hydrographer of Navy, 1978 . - 240p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00182
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.46
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000182%20-%20Admiralty%20distance%20tables%20atlantic%20ocean%20volume1.pdf
 • 2 Admiralty distance tables India ocean. Vol. 2 . - Somerset : The Hydrographer of the navy, 1983 . - 70p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00181
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.46
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000181%20-%20Admiralty%20distance%20tables%20indian%20ocean%20volume2.pdf
 • 3 Admiralty TV distance tables Pacific ocean. Vol. 3 . - Somerset : The Hydrogarpher of the navy, 1984 . - 150p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00180
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.46
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000180%20-%20Admiralty%20distance%20tables%20pacific%20ocean%20volume3.pdf
 • 4 An introduction to the world's oceans / Keith A. Sverdrup, Alyn C. Duxbury, Alison B. Duxbury . - 7th ed. - Boston : McGraw Hill, 2003 . - 521p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00515-SDH/Lt 00524
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.46
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/World's%20oceans.pdf
 • 5 Biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh hải Dương / Hồ Thị Hiên; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02900
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hải Dương / Trần Thị Hồng Hạnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03703
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả trồng keo lai trên địa bàn thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương / Phạm Thị Lan; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02906
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-chi nhánh tỉnh Hải Dương / Trịnh Trung Hiệp; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 101tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03518
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương / Phạm Minh Tuệ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03377
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo bỗi dưỡng viên chức tại Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Hải Dương / Phùng Thị Phương Thảo; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02901
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp hoàn thiện công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính Hải Dương / Bùi Minh Thương ; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 109tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03853
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương / Vũ Thị Hoa; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03919
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban Nhân dân Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương. / Tăng Xuân Qúy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02956
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện Kim Thành - Hải Dương / Bùi Thị Kim Dung; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03861
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp tỉnh Hải Dương / Nguyễn Thị Hằng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03014
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động tại tỉnh Hải Dương / Nguyễn, Thị Cẩm Lai ; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03846
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng HDBank-CN Hải Dương / Lê Thị Thảo; Nghd.: Đỗ Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 104tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03466
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bệnh viện phụ sản Hải Dương / Bùi Anh Hoài; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02105
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương / Lê Thị Mai Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03729
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Vietinbank Hải Dương / Phạm Minh Hiếu; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03806
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank-chi nhánh huyện Tứ Kỳ, Hải Dương / Nguyễn Mạnh Cường; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03388
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức sở văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương / Bùi Mạnh Cường; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03860
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Kim Thành, Hải Dương / Phạm Đình Long; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03752
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Huyện Kim Thành / Trương Thành Trung; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03037
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương II / Hoàng Văn Long; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03459, SDH/LA 03583
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh ở tỉnh Hải Dương đến năm 2025 / Bùi Văn Vương; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03711
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp phát triển kinh tế hộ gia đình tại Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương / Phạm Thị Tuyền; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03871
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp phát triển kinh tế làng nghề trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Thị Mến; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03751
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương / Nguyễn Minh Đức; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03110
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp phát triển vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương / Trần Thị Thanh Nhàn; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 102tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03743
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 176 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :