Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 843 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Recommendation to enhance business efficieny of Namsung shipping agency department at vosa Hai Phong / Dinh Thi Hao; Nghd.: Hoang Bao Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15376
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Thiết kế bản vẽ thi công cầu cảng 10.000 DWT Đoàn 273 tại Đông Nam đảo Đình Vũ / Trần Thị Phương Loan; Nghd.: Phạm Quốc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm + 19 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16941, PD/TK 16941
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 3 Applying ropmis model to measure customer satisfaction on port service quality in port of Hai Phong port stock company / Pham Thi Bich Van; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02929
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Assessment on competitive ability of devyt joint stock company-HaiPhong branch / Dao Ngoc Thinh; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17363
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường biển đến phát triển kinh tế - xã hội tại Thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp hạn chế / Đặng Thị Hiên; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16554
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 6 Bản tin công tác dân vận Hải Phòng / Ban dân vận thành ủy Hải Phòng . - 58tr. ; 22x30cm
 • Thông tin xếp giá: TC00131
 • 7 Bản tin tâm lý giáo dục học ứng dụng / Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Hải Phòng . - 28tr. ; 19x27cm
 • Thông tin xếp giá: TC00132
 • 8 Biện pháp chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Vũ Thùy Hương, Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03001
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2017-2021 / Ngô Thanh Tùng; Nghd.; Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Vĩnh Bảo / Lê Thị Huyền; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02313
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng đến năm 2020 / Tạ Kim Huyền; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2017 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02965
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bia Hà nội-Hải Phòng / Lã Thị Như Trang; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02065
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa ý tế tại Bệnh viện Kiến An Hải Phòng / Trần Ngọc Hiếu, Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2017 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02862
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng giầy dép trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Phạm Văn Đức; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02024
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bình; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp hoàn thiện công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Bùi Thị Anh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2017 . - 90tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03106
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV Oil Hải Phòng / Trần Thị Thương; Nghd.: Nguyễn Thanh Thủy . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02247
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tại chi nhánh tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt nam tại Hải Phòng / Bùi Thị Thanh Tâm; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02406
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hải Phòng / Lý Thị Ngọc Huyền; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02078
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp hoàn thiện công tác phân phối thu nhập cho người lao động tại công ty TNHH MTV da giầy Hải Phòng / Phạm Thị Thanh Mai; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02022
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án quận Hải An-Tp Hải Phòng / Khoa Kim Trọng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02075
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Phòng / Trần Nhân Hậu; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02785
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng trung tâm phát thanh-truyền hình Hải Phòng / Nguyễn Anh Tú; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 96 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02114
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư trên địa bàn tp Hải Phòng / Vũ Thị Bích Phượng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02868
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Đào Thị Phúc; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân tại Hải Phòng / Nguyễn Nhật Tân; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02438
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng / Lê Hồng Minh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02062
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại UBND Huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng / Lê Thị Huyền Trang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03368
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Quang Hiếu; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02045
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công của trường THCS Đà Nẵng Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Trần Thị Cẩm Nhung; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02035
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Tìm thấy 843 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :