Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ học kết cấu. Tập 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2002 . - 190 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: CHKC1 0001-CHKC1 0036
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 2 Giáo trình cơ học kết cấu / Bs: Nguyễn Văn Bá, Đoàn Văn Đào, Đoàn Hữu Quang . - H. : Nông nghiệp, 1979 . - 386tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01452
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 3 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển dựa trên nguyên lý hệ phẳng trong truyền động điện / Phạm Tâm Thành, Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 28tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00893
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :