Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 221 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Automatic process control/ Ernest F. Johnson . - New york: Knhxb, 1967 . - 271 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00319-Pd/Lt 00321, Pm/Lt 01109-Pm/Lt 01115
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 2 Automation and control for marine engineers/ V.G. Cox . - 431 tr.; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 01109-Pd/Lv 01111, Pm/Lv 01321-Pm/Lv 01327
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 3 Automotive mechatronics : Operation and practical issues. Vol. 2 / B.T. Fijalkowski . - London : Springer, 2011 . - 538p. ;22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00619
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/NH2014/HH0071.pdf
 • 4 Basic control systems engineering / Paul H. Lewis, Chang Yang . - New Jersey : Prentice - Hall, INC, 1997 . - 450p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00388
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 5 Computer organization / Zvonko G. Vranesic, V. Carl Hamacher . - 4th.ed. - Toronto : McGraw Hill, 1996 . - 555p. ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02268
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 6 Control applications in marine sytems 2001 / Reza Katebi . - Glasgow : Pergamon, 2002 . - 542p. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00082
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Control%20applications%20in%20marine%20systems%202001.pdf
 • 7 Control engineering / W. Bolton . - 2nd ed. - London : Prentice Hall, 1998 . - 397 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00378
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 8 Control system design guide : using your computer to understand and diagnose feedback controllers : Using your computer to understand and diagnose feedback controllers / George Ellis . - 2nd ed. - San diego : Academic, 2000 . - 456 p ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01829
 • Chỉ số phân loại DDC: 003
 • 9 Control systems technology / Curtis D. Johnson . - New Jersey : Prentice Hall, 2002 . - 474 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00075
 • Chỉ số phân loại DDC: 003
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/control%20systems%20technology.pdf
 • 10 Cơ sở tự động điều khiển quá trình / Nguyễn Văn Hoà . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 279tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04083, PD/VT 04084, PM/VT 06148-PM/VT 06150
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 11 Cơ sở tự động điều khiển quá trình / Nguyễn Văn Hoà . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2007 . - 279tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Co-so-tu-dong-dieu-khien-qua-trinh_2007.pdf
 • 12 Đánh giá ảnh hưởng của hệ biến tần động cơ đến chất lượng nguồn cấp cục bộ ở cảng biển / Phạm Thị Sao; Nghd.: PGS TS. Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01135
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 13 Đánh giá tác động của nhiễu điều hoà đến đặc tính động học của hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay của động cơ diesel tàu thủy / Lê Văn Học . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 10, tr. 45-48
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 14 Điều chỉnh trực tiếp Mômen động cơ di bộ bằng phương pháp điều biên Vectơ không gian / Vũ Thị Ngoan; Nghd.: GS TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 61 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00949
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 15 Điều khiển động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha có tích hợp thuật toán ước lượng tốc độ / Phạm Ngọc Sơn; Nghd.: Ths. Phạm Tuấn Anh, Đoàn Văn Tuân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 93 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08968, PD/TK 08968
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 16 Điều khiển Feedforward bám mômen của máy phát dị bộ nguồn kép sử dụng năng lượng gió / Nguyễn Đình Thắng; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01132
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 17 Điều khiển hệ Diesel - Generator trong quá trình phân phối công suất tác dụng của trạm phát / Vũ Đình Thành; Nghd.: PGS TS. Phạm Ngọc Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01131
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 18 Điều khiển logic lập trình PLC / Tăng Văn Mùi, Nguyễn Tiến Dũng . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2011 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04224, PD/VV 04225, PM/VV 04115-PM/VV 04117
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 19 Điều khiển logic và PLC: Sách chuyên khảo dùng cho đại học và sau đại học ngành điều khiển và tự động hóa / Nguyễn Như Hiền, Nguyễn Mạnh Tùng . - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2007 . - 247tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Dieu-khien-logic-plc.pdf
 • 20 Điều khiển trực tiếp mômen động cơ điện 1 chiều kích từ độc lập với bộ quan sát tốc độ không có cảm biến dòng / Trần Quốc Cường; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 77tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00376
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 21 Điều khiển tự động các hệ kỹ thuật. Tập 1, Mô hình hệ thống điều khiển / Lê Anh Tuấn . - H. : Giao thông vận tải, 2010 . - 100tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05199, PD/VT 05200, PD/VT 05530, PM/VT 07367-PM/VT 07369
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 22 Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện / Thân Ngọc Hoàn, Nguyễn Tiến Ban . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007 . - 368tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03542, PD/VT 04855, PD/VT 06237, PD/VT 06290, PD/VV 04425, PM/VT 05835, PM/VT 05961
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Electricity & controls for HVAC/R / Stephen L. Herman, Ron Sparkman . - 7th ed. - Australia : Cengage Learning, 2014 . - 593p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02554
 • Chỉ số phân loại DDC: 697
 • 24 Embedded system design : A unified hardware/software introduction / Frank Vahid, Tony Givargis . - New York : John Wiley & Sons, Inc, 2002 . - 324p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04011
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.895
 • 25 Engineering vibration analysis with application to control systems / C.F. Beards . - London : Edward Arnold, 1995 . - 426p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00966
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 26 Giáo trình Robot Công nghiệp / Phạm Đăng Phước . - Đà Nẵng : Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 2007 . - 110tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-robot-cong-nghiep_pham-dang-phuoc_2007.pdf
 • 27 Giới thiệu hệ thống ICCS trên tàu thủy / Vương Đức Phúc . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr. 27-32
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 28 Hệ thống điều khiển bằng khí nén / Nguyễn Ngọc Phương . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2010 . - 288 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05606-PD/VT 05608, PM/VT 07976, PM/VT 07977
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 29 Hệ thống điều khiển bằng thủy lực : Lý thuyết và các ứng dụng thực tế / Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2007 . - 275tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05579, PD/VT 05580, PD/VT 05602, PM/VT 07956, PM/VT 07957
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2005579%20-%20He-thong-dieu-khien-bang-thuy-luc.pdf
 • 30 Hệ thống điều khiển tự động khí nén / Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Trường Thịnh . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012 . - 287 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05419-PD/VT 05421, PM/VT 07558, PM/VT 07559
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.9
 • 1 2 3 4 5 6 7 8
  Tìm thấy 221 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :