Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu chẩn đoán hư hỏng hệ thống điều khiển từ xa động cơ diesel chính tàu thuỷ áp dụng cho động cơ hãng Man B&W / Trần Xuân Tùng; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 81 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00829
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Nghiên cứu mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển từ xa diesel máy chính tàu cảnh sát biển T200 / Phạm Huy Toàn; Nghd.: Vương Đức Phúc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 53 tr.; 30 cm + 03 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16121
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển từ xa điện-khí nén cho động cơ diesel chính tàu Hoa Nam / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01925
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 4 Nghiên cứu về hệ thống điều khiển từ xa diesel lai chân vịt hãng Nabtesco / Ngô Duy Mạnh; Nghd.: Hứa Xuân Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 55 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15546, PD/TK 15546
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Nghiên cứu về hệ thống điều khiển từ xa diesel lai máy phát hãng Kyosan / Trương Xuân Quỳnh; Nghd.: Hứa Xuân Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 47 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15545, PD/TK 15545
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Nghiên cứu, phân tích hệ thống điều khiển từ xa và bộ điều tốc điện tử cho máy chính Makita-Mitsui Man B&W 8S35MC / Nguyễn Việt Thắng, Phạm Ngọc Thể, Nguyễn Hữu Vịnh; Nghd.: Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18174
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng hệ thống điều khiển từ xa cho động cơ diesel thấp tốc / Nguyễn Trung Cương, Đỗ Đức Lưu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2018 . - 42tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01003
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 8 Quy trình thiết kế hệ thống điều khiển từ xa điện-khí nén cho động cơ diesel tàu thủy / Trương Văn Đạo . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 41, tr.15-18
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 9 Tổng quan về nhóm truyền động điện máy phụ buồng máy tàu thủy. Đi sâu nghiên cứu các hệ thống điều khiển từ xa và tự động tàu Jules Garnier II / Bùi Thị Hồng, Nguyễn Thành Kiệm, Nguyễn Tùng Dương; Nghd.: Đỗ Văn A . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17808
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Trang bị điện tàu 22500T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống ĐKTX diesel máy chính / Phạm Văn Nhất; Nghd.: Đỗ Văn A . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr.; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16123, PD/TK 16123
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 11 Trang thiết bị điện tàu 22500 tấn. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển từ xa diesel và đo tốc độ máy chính / Phạm Đức Tiệp; Nghd.: Ths. Đinh Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 130 tr.; 30 cm+ 01 Tập bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07482, PD/TK 07482
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Trang thiết bị điện tàu 6500T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển từ xa diesel máy chính / Nguyễn Xuân Thanh; Nghd.: TS. Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2010 . - tr. ; 30cm + 0 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08281, Pd/Tk 08281
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Trang thiết bị điện tàu 700TEU. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển từ xa diesel máy chính và bước chân vịt / Lê Đắc Thắng; Nghd.: Tô Văn Hưng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15706, PD/TK 15706
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Trang thiết bị điện tàu BIEN DONG STAR. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển từ xa tốc độ diesel và bước chân vịt chính của hãng MAR-EL A/S / Nguyễn Xuân Biển; Nghd.: Ths. Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 88 tr. ; 30 cm + 05 BV + TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09505, PD/TK 09505
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Trang thiết bị điện tàu chở 4900 ô tô. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển từ xa diesel-máy phát và bảo vệ trạm phát điện / Trịnh Thanh Cường; Nghd.: Nguyễn Tất Dũng, Nguyễn Thanh Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2010 . - 98tr. ; 30cm + 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08222, Pd/Tk 08222
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Trang thiết bị điện tàu Vinashin Trader. Đi sâu nghiên cứu hệ thống tự động điều khiển từ xa diesel và bước chân vịt chính hãng Sano-NS / Nguyễn Văn Tương; Nghd.: Ths. Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 95 tr. ; 30 cm + 05 BV + TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09492, PD/TK 09492
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Trang thiết bị tàu container 700TEU. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển từ xa diesel máy chính và chân vịt biến bước / Nguyễn Minh Chung; Nghd.: Nguyễn Tất Dũng, Nguyễn Thạnh Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2010 . - tr. ; 30cm + 0 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08282, Pd/Tk 08282
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Trạm phát điện chính hãng Tersaki Japan và hệ thống điều khiển từ xa tốc độ máy chính và bước chân vịt hãng UlSTEIN : Dương Đức Thuân; Nghd.: Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr. ; 30 cm+ 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16679, PD/TK 16679
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :