Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 27 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hệ thống giám sát và điều khiển xả dầu / Ths.Nguyễn Tiến Dũng . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 9, tr. 66-68
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Nghiên cứu giải pháp chế tạo thử nghiệm mô hình máy khoan mạch in ứng dụng máy tính / Trần Văn Biên; Nghd.: TS. Trần Sinh Biên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 117 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00946
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 3 Nghiên cứu hệ thống điều khiển và giám sát diezel máy chính PCS5 của hãng MTU và xây dựng hệ thống giám sát các thông số diesel máy chính / Nguyễn Trung Thành; Nghd.: TS. Phạm Ngọc Tiệp . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 68 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00737
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 4 Nghiên cứu hệ thống máy phát đồng trục - biến tần gián tiếp trên tàu thuỷ / Nguyễn Thị Hoàn; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 69 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00780
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Nghiên cứu PLC S7-400, thiết kế hệ thống giám sát điện năng tiêu thụ của Nhà máy trên PLC S7 của hãng Siemens / Trịnh Thị Hà; Nghd.: Ths. Đặng Hồng Hải, Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 112 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09772, PD/TK 09772
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát nồng độ khí dễ cháy nổ hydrocarbon cho tàu dầu / Hoàng Đức Tuấn, Đoàn Hữu Khánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 39tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00716
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Nghiên cứu ứng dụng mạng Zigbee cho hệ thống giám sát nồng độ khí độc hại / Phạm Thế Hùng; Nghd.:Trần Sinh Biên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02657
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 8 Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy / Phạm Thị Thanh; Nghd.: Hoàng Đức Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02124
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 9 Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát dao động cho tổ hợp diesel-máy phát điện tàu thủy / Lại Huy Thiện, Đỗ Đức Lưu, Đinh Anh Tuấn . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 42, tr.23-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quá trình phân loại sản phẩm trong phòng thí nghiệm. / Nguyễn Đức Thịnh; Nghd.: PGS.TS.Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01777
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 11 Nghiên cứu, chế tạo hệ thống giám sát điều khiển động cơ diesel lai chân vịt / Trương Công Mỹ; Nghd.: TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 89 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00858
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 12 Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát máy đúc li tâm nhà máy Đúc Tân Long. / Chu Đức Tiệp; Nghd.: Ths. Đặng Hồng Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2009 . - 85 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07511, PD/TK 07511
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Thiết kế hệ thống giám sát các thông số của môi trường trong lò ấp trứng gia cầm / Đào Ngọc Hưng; Nghd.: Phạm Tuấn Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 54 tr. ; 30 cm + 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15963, PD/TK 15963
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Thiết kế hệ thống giám sát cho máy dập nắp chai / Đoàn Trung Kiên; Nghd.: Vũ Thị Thu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr. ; 30 cm+ 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16724, PD/TK 16724
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Thiết kế hệ thống giám sát mô hình pha trộn chất lỏng trong phòng thí nghiệm / Trần Minh Khương; Nghd.: Đặng Hồng Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr. ; 30 cm+ 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16773, PD/TK 16773
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm nhiều vùng sử dụng mạng truyền thông không dây. Đi sâu viết chương trình cho vi điều khiển / Hoàng Trung Kiên; Nghd.: Ths. Vũ Ngọc Minh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 71 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08955, PD/TK 08955
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 17 Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm nhiều vùng, sử dụng mạng truyền thông không dây. Đi sâu thiết kế giao diện trên máy tính / Lê Văn Thắng; Nghd.: Ths. Vũ Ngọc Minh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 71 tr. ; 30 cm + 04BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08986, PD/TK 08986
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển quạt tản nhiệt thông minh / Đào Nguyên Huy; Nghd.: Ngô Quốc Vinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 51 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15187
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 19 Tổng quan về dây chuyền sản xuất thép nhà máy thép Việt - Nhật. Đi sâu ngiên cứu hệ thống điều khiển và giám sát lò nhiệt bằng PLC- S7- 300 / Cao Văn Đạo; Nghd.: TS.Trần Sinh Biên . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 83 tr ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07448, PD/TK 07448
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 20 Tổng quan về nồi hơi tàu thuỷ. Đi sâu nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển và rơle cảm biến ngọn lửa / Phạm Văn Việt; Nghd.: Trương Công Mỹ, Ths. Kiều Đình Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 117 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07466, PD/TK 07466
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 21 Trang thiết bị điện tàu 53000 tấn. Đi sâu nghiên cứu hệ thống giám sát các thông số buồng máy / Phạm Văn Hải; Nghd.: Lưu Đình Hiếu . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2009 . - 117tr. ; 30cm + 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07461, Pd/Tk 07461
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Ứng dụng IoT xây dựng hệ thống giám sát hiệu suất sử dụng các trang thiết bị điện trong các phòng học của trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Phạm Trung Minh, Nguyễn Trọng Đức, Đinh Đức Thiện . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 23tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00753
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 23 Ứng dụng vi điều khiển ARM Cortex M3 thiết kế hệ thống đo và giám sát điện năng tiêu thụ / Lê Quốc Hùng; Nghd.: Nguyễn Khắc Khiêm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 152 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01909
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 24 Xây dựng hệ thống giám sát container ra vào cảng qua định danh hoặc thẻ từ RFID / Phan Lương Quân, Bùi Hữu Thái, Nguyễn Khắc Thành; Nghd.: Nguyễn Trọng Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 40 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18151
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 25 Xây dựng hệ thống giám sát địa điểm làm việc của nhân viên thị trường / Phạm Xuân Quang, Hoàng Thị Mỹ Uyên, Nguyễn Thị Thu; Nghd.: Phạm Trung Minh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18138
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 26 Xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển nhiều trạm PLC qua trạm Internet / Nguyễn Thị Dung; Nghd: TS. Hoàng Xuân Bình, Nguyễn Văn Tiến . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 68 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09741, PD/TK 09741
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Xây dựng mô hình hệ thống giám sát 4 kênh nhiệt độ ứng dụng phần mềm labview / Nguyễn Đắc Trường; Nghd.: Trần Sinh Biên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 44 tr. ; 30 cm + 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15970, PD/TK 15970
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 27 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :