Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Design for Micro - combined cooling, heating and power systems / Nicolae Badea . - London : Springer, 2015 . - 394p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02201, SDH/LT 03133, SDH/LT 03557
 • Chỉ số phân loại DDC: 697
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002201,%20SDHLT%2003133%20-%20Design%20for%20Micro%20-%20Combined%20Cooling,Heating.pdf
 • 2 Gas turbine heat transfer and cooling technology / Je-Chin Han . - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2012 . - 868p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02205
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002205%20-%20Gas%20turbine%20heat%20transfer%20and%20cooling%20technology.pdf
 • 3 Heating and cooling of buildings : Principles and practice of energy efficient design / T. Agami Reddy, Jan F. Kreider, Peter S. Curtiss, Ari Rabl . - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2017 . - xxxvii, 859 pages ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03983
 • Chỉ số phân loại DDC: 697 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003983%20-%20Heating-and-Cooling-of-Buildings_3ed_T.-Agami-Reddy_2017.pdf
 • 4 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống làm mát tới ứng suất nhiệt của ống lót xilanh động cơ tàu thủy bằng phần mềm Ansys / Phạm Hoàng Long; Nghd.: TS. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01528
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Nghiên cứu quá trình công tác động cơ diesel 6H12/14 với tổ hợp hệ thống làm mát khí tăng áp trong điều kiện khai thác khí hậu nhiệt đới / Lê Trung Thông; Nghd.: TS.Quản Trọng Hùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01381
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 6 Nghiên cứu thiết kế hệ thống làm mát sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu box cooler cho tàu thủy / Hoàng Hà; Nghd.: TS. Nguyễn Đình Tường . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01382
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 7 Thiết kế hệ thống làm mát cho máy chính 7S35MC-MK7 trang bị trên tàu DMC JUPITER chở hàng rời, trọng tải 25000 tấn / Bùi Hoàng Phú, Nguyễn Khánh Trung, Trần Văn Hoằng; Nghd.: Nguyễn Ngọc Hoàng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 59tr. ; 30cm+ 06BV
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18874
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 8 Thiết kế hệ thống nhiên liệu, bôi trơn, làm mát phục vụ cho động cơ diesel công suất 4300 KW / Trần Quang Minh; Nghd.: Đặng Khánh Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 62 tr.; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17001, PD/TK 17001
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 9 Thiết kế hệ thống nhiên liệu, làm mát, bôi trơn phục vụ động cơ diesel công suất 1000 kw / Bùi Văn Trì; Nghd.: Đặng Khánh Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15518, PD/TK 15518
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 10 Tìm hiểu, nghiên cứu, khai thác hiệu quả các hệ thống nước làm mát động cơ diesel tàu thủy / Phạm Hữu Trí; Nghd.: TS. Trương Văn Đạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12073
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 11 Tính toán, thiết kế hệ thống làm mát không khí tăng áp bằng tuabin khí thải cho động cơ Diesel 4 kỳ (Tính cho động cơ mẫu DM38AK) / Phạm Xuân Thuỷ; Nghd.: TS. Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2008 . - 78 tr.; 30 cm + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07753, PD/TK 07753
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 12 Xây dựng mô hình số tính toán hệ thống nước làm mát nhiệt độ thấp trên tàu chở dầu thô 100.000 tấn / Phạm Văn Thành; Nghd.: TS Lê Văn Điểm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01467
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :