Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 66 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Automatic identification system . - 2015 . - 13p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02580
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002580%20-%20Automatic%20indentification%20system.pdf
 • 2 Control system fundamentals / William S. Levine . - Boca Raton : CRC Press, 2000 . - 475 tr ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00081
 • Chỉ số phân loại DDC: 003
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Control%20system%20fundamentals.pdf
 • 3 Đánh giá hiệu quả làm việc của hệ thống tự động nhận dạng tàu thủy AIS theo hệ số kênh thông tin bảo vệ khi có ảnh hưởng nhiễu đa truy nhập / Mạc Thành Kiên; Nghd.: TS. Phạm Kỳ Quang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01170
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Đặc tính của hệ thống tự động nhận dạng trong phòng ngừa đâm va trên biển / Nguyễn Kim Phương . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 37, tr.39-42
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 5 Đề xuất phương án chế tạo hệ thống tự động điều khiển quá trình cho máy lọc ly tâm tàu thuỷ / Lưu Kim Thành, TS . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, tr 25-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 6 Giới thiệu lý thuyết tự động. Vol. 1/ Jef H. Mulders; Trần Đắc Sửu dịch . - Malmô: Knxb, 1989 . - 103 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: LTTD1 00001-LTTD1 00042, Pd/vt 00578, Pd/vt 00579, Pm/vt 01526-Pm/vt 01528
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 7 Hệ thống tự động / Hoàng Văn Thủy, Lê Văn Điểm, Trần Văn Thắng, Nguyễn Sĩ Tài ; Ngô Ngọc Lân hiệu đính . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2014 . - 216tr. ; 25cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 8 Hệ thống tự động cấp nước và giám sát bơm cấp nước nồi hơi / Nguyễn Văn Đức; Nghd.: Ths Đồng Xuân Thìn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 38 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16420
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Hệ thống tự động hệ động lực tàu thủy / Đặng Văn Uy . - Hải Phòng : Trường Đại học Hàng hải, 1997 . - 300 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: HTDT 00001-HTDT 00018
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 10 Hệ thống tự động tàu thủy . Tập 1/ Hoàng Đức Tuấn, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tất Dũng . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2015 . - 214tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06328, PD/VT 06329, PM/VT 08589
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 11 Hệ thống tự động tàu thủy . Tập 1/ Hoàng Đức Tuấn, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tất Dũng . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2015 . - 214tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06249, PM/VT 08560
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Hệ thống tự động tàu thủy . Tập 1/ Hoàng Đức Tuấn, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 239tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07165
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Hệ thống tự động tàu thủy / Hoàng Văn Thủy chủ biên ; Lê Văn Điểm, Trần Văn Thắng, Nguyễn Sĩ Tài ; Ngô Ngọc Lân hiệu đính . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2016 . - 239tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/12208 0001-HH/12208 0045, PD/VT 07166, PD/VT 07167
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 14 Hệ thống tự động tàu thủy 2 . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 193tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Hệ thống tự động tàu thủy 3 . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 63tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Industrial Automated Systems : Instrumentation and Motion Control / Terry Bartelt . - Delmar : Cengage Learning, 2010 . - 720p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03791, SDH/LT 03792
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003791-92%20-%20Industrial%20Automated%20Systems.pdf
 • 17 ME remote control system trainer : Operation manual : BMS-2000 III ME / Mítsui-man . - KNxb : MSR, 2014 . - 306p
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Me%20remote%20control%20system%20trainer.pdf
 • 18 Mechatronics : Electromechanics and contromechanics / Denny K. Miu . - New York : Springer-Verlag, 1993 . - 232p. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00469
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 19 Mô phỏng hệ thống tự động điều khiển từ xa động cơ diesel tàu thủy lai chân vịt định bước của hãng MAN B&W. / Phạm Minh Ngọc; Nghd.: Th.s Hoàng Kim Cường . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12065
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 20 Nâng cao chất lượng hệ tự động phân chia tải cho 2 diesel chính làm việc song song bằng việc ứng dụng bộ lọc tín hiệu / Lưu Kim Thành, Đỗ Văn A, Nguyễn Xuân Trụ . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2016 . - 35 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00502
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 21 Nghiên cứu ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng hệ thống điều khiển tự động trên cơ sở phần mềm MATLAB / Kiều Đình Bình; Nghd: PTS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 62tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00359
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ tải đến các thông số kỹ thuật của hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel tàu thuỷ / Phạm Ngọc Tuyền; Nghd.: PGS TSKH. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 85 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00759
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 23 Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động báo khói hầm hàng trên tàu biển / Lưu Kim Thành . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 30, tr.36-40
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 24 Nghiên cứu hệ thống tự động giám sát và điều chỉnh nồng độ khí sử dụng bộ PID của Labview / Đỗ Văn A, Lưu Kim Thành, Nguyễn Tất Dũng, Vương Đức Phúc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 26tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00715
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Nghiên cứu mô phỏng hệ thống tự động xây dựng các đặc tính của vỏ tàu, chân vịt trong các điều kiện khai thác / Đỗ Đức Lưu, Nguyễn Văn Quyết . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 39tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01168
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 26 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh sức căng dây buộc tàu cho loại tời quấn dây sử dụng động cơ thủy lực với dây cố định trên trống tời / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn, Vũ Đức Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 53tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00691
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 27 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh sức căng tời dây tàu thủy / Phạm Hữu Tân, Nguyễn Trí Minh . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 50, tr.84-89
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 28 Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống tự động vệ sinh phin lọc dầu bôi trơn cho các động cơ diesel tàu thủy / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2019 . - tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01036
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 29 Nghiên cứu tổng quan về PLC S7-1200, thiết kế chương trình điều khiển giám sát hệ thống tự động chuyển nguồn ATS trên PLC của hãng Siemens / Nguyễn Văn Vũ; Nghd.: Ths. Đặng Hồng Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 78 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09694, PD/TK 09694
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Nghiên cứu ứng dụng cảm biến Mems trong mô hình hệ thống tự động cân bằng tàu / Nguyễn Hoàng Hiếu; Nghd.: Trần Sinh Biên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02138
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 1 2 3
  Tìm thấy 66 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :