Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đề xuất phương án chế tạo hệ thống tự động điều khiển quá trình cho máy lọc ly tâm tàu thuỷ / Lưu Kim Thành, TS . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, tr 25-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 2 Nghiên cứu ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng hệ thống điều khiển tự động trên cơ sở phần mềm MATLAB / Kiều Đình Bình; Nghd: PTS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 62tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00359
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Nghiên cứu, phân tích trạm phát điện hãng Terasaki Japan và hệ thống tự động điều khiển cân bằng tàu hãng Intering Finland / Nguyễn Bá Trường; Nghd.: Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr. ; 30 cm+ 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16676, PD/TK 16676
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động điều khiển từ xa cho động cơ diesel chính trên các tàu thuỷ cỡ vừa và nhỏ ở Việt Nam / Trương Văn Đạo; Nghd.: Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 162tr. ; 30cm + 01 tóm tắt + 01 CD ROM
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00021
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000021%20-%20TRUONG%20VAN%20DAO-10p.pdf
 • 5 Trang thiết bị tàu Đại Dương. Đi sâu nghiên cứu hệ thống tự động điều khiển nồi hâm dầu nóng hãng Allborg - Sweden / Cao Hoàng Lượng; Nghd.: Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15714
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Trạm phát điện tàu Nantai Ocean. Đi sâu nghiên cứu hệ thống tự động điều khiển nồi hơi LYFO 3 Seateach / Nguyễn, Văn Hiệu; Nghd.: Nguyễn Tất Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 56 tr.; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16124, PD/TK 16124
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :