Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Định tâm hệ trục chân vịt bằng phương pháp hiện đại / Trương Văn Đạo . - 2013 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 36, tr.11-15
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Lập quy trình công nghệ sửa chữa hệ trục chân vịt tàu hàng 20000 tấn / Đoàn Văn Tuyền; Nghd.: Phan Trung Kiên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 88 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15699, PD/TK 15699
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 3 Lập quy trình sửa chữa hệ trục chân vịt tàu container 1700TEU / Phạm Văn Thành; Nghd.: Trần Quốc Chiến . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2008 . - 85 tr. ; 30 cm + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07731, Pd/Tk 07731
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 4 Nghiên cứu quy trình lắp đặt hệ trục chân vịt trên các tàu thuỷ đóng mới. / Phạm Tiến Hùng.; Nghd.: TS. Trương Văn Đạo . - Hải phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01474
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 5 Phương pháp xác định thông số hiệu chỉnh khi căn chỉnh động cơ chính bằng kiểm tra độ gãy khúc và lệch tâm trên các bích nối trong lắp ráp hệ trục chân vịt tàu thủy / Quản Trọng Hùng . - 2013 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 36, tr.19-22
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 6 Tính dao động ngang cưỡng bức của hệ trục tàu thủy có kể đến độ mềm gối đỡ và lực đẩy của chân vịt / Nguyễn Văn Quang; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 54 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01006
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 7 Tính toán dao động xoắn-dọc liên quan có kể đến cản của hệ trục chân vịt / Đồng Thị Minh Hảo; Nghd.: Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, . - 75tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00552
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 8 Tính toán và nghiệm bền mỏi cho hệ trục tàu thủy / Đỗ Thị Hiền; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 69 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00553
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 9 Xác định trị số hiệu chỉnh trong quá trình định tâm hệ trục tàu thuỷ cỡ lớn bằng phương pháp phân tích tải trọng trên gối đỡ / Hà Vũ Hào; Nghd.: TS. Quản Trọng Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00521
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 10 Xác định tuổi thọ mỏi của hệ trục chân vịt tàu thuỷ theo lý thuyết tổn thương tích luỹ / Nguyễn Hồng Mai; Nghd.: PTS Trần Lê Bình . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2000 . - 66 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00170
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :