Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 32 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Dao động dọc cưỡng bức của hệ trục tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạnn cứng / Đoàn Tuấn Vũ; Nghd.: TS Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2003 . - 73tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00197
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 2 Lập quy trình công nghệ sửa chữa hệ trục tàu container 1.800 TEU / Nguyễn Văn Tự; Nghd.: Ths. Nguyễn Văn Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 127 tr. ; 30 cm + 6 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10496, PD/TK 10496
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 3 Lập và quản lý dự án lắp ráp hệ trục tàu hàng 53.000 tấn / Vũ Trung Cao; Nghd.: GS.TS. Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 122 tr. ; 30 cm + 6 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10492, PD/TK 10492
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 4 Nghiên cứu chỉnh tâm hệ trục dẫn động đặt đứng với liên kết trục trung gian là trục nối trên các kho nổi trở hàng lỏng / Trương Văn Đạo, Trần Văn Thắng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 39tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00692
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Nghiên cứu dao động xoắn hệ trục Diesel tàu thuỷ khi lắp bệ khử xoắn động lực / Phan Trọng Tại; Nghd.: TS Đỗ Đức Lưu . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải , 2000 . - 70 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00172
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 6 Nghiên cứu khử dao động dọc hệ trục diesel tàu biển công suất lớn khi lắp bộ khử dung động lực kiểu điện tử / Bành Hải Quan; Nghd.: TS Đỗ Đức Lưu . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2000 . - 66 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00168
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 7 Nghiên cứu ổn định dao động hệ trục tàu thủy / Hồ Trung Phước; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00550
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 8 Nghiên cứu sử dụng thép độ bền cao thiết kế chế tạo hệ trục tàu thuỷ / Đỗ Văn Quyết; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 87 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00721
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 9 Nghiên cứu tính toán mối lắp ghép không then ép chặt bằng thủy lực áp dụng cho hệ trục tàu Hải Quân / Phạm Chí Linh; Nghd.: TS Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2005 . - 80tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00211
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 10 Nghiên cứu ứng dụng thiết bị laser pint point system để định tâm và lắp ráp động cơ chính, hệ trục tàu thủy / Đỗ Thị Hiền, Trương Tiến Phát . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 29tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00704
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 11 Phân tích các yêu cầu tính hệ trục tàu thuỷ trong quy phạm đóng tàu sông Việt Nam / Lê Hoàng Hải; Nghd.: TS Quản Trọng Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2000 . - 60 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00162
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 12 Phân tích ổn định dao động của hệ trục tàu thủy phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy / Bùi Thị Hằng, Phạm Văn Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00697
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 13 Phân tích trạng thái ứng suất, biến dạng hệ trục tàu thủy sử dụng phần mềm Autodesk inventor / Cao Đức Thiệp, Hoàng Đức Tuấn, Lê Đình Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00698
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 14 Phân tích, thiết kế phần mềm tự động tính dao động xoắn hệ trục diesel / Đỗ Đức Lưu, Cao Đức Hạnh . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 39, tr.35-39
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 15 Thuật toán xác định các hệ số sức cản xoắn bằng thực nghiệm phục vụ tính toán dao động xoắn hệ trục tàu thủy / Nguyễn Mạnh Thường . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 42, tr.32-36
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 16 Tính dao động ngang hệ trục tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạn cứng / Nguyễn Thị Hằng; Nghd.: PTS Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 80tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00308
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 17 Tính dao động xoắn cưỡng bức hệ trục tàu thủy theo công thức thực nghiệm / Bùi Thị Hằng; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 66 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00554
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 18 Tính dao động xoắn hệ trục tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạn cứng / Nguyễn Thị Mai Thu; Nghd.: TS Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1998 . - 95tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00214
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 19 Tính tải trọng gối hệ trục tàu thuỷ với mô hình gối mềm và nền đàn hồi của gối trục chân vịt / TS. Nguyễn Vĩnh Phát, TS. Lê Đức Kế, Ths.Trần Thế Nam . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 7+8, tr. 100-104
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 20 Tính tải trọng gối trục của hệ trục tàu thủy với mô hình liên tục của ổ đỡ trục chân vịt / Lê Đức Kế; Nghd.: PTS.Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1996 . - 99tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00301
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 21 Tính toán bộ cản dao động xoắn Silicon lắp trên hệ trục tàu thuỷ / Bùi Quốc Hưng; Nghd.: TS. Nguyễn Thành Lương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 68 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00670
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 22 Tính toán dao động xoắn hệ trục tàu thuỷ có kể tới các yếu tố phi tuyến phụ thuộc tần số / HoàngThị Thu Huyền; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 70 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00525
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 23 Tính toán độ đàn hồi và cản của ổ đỡ trượt bôi trơn dầu của hệ trục tàu thủy / Võ Phi Anh; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00549
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 24 Tính toán giao động xoắn tự do hệ trục tàu thuỷ bằng phương pháp ma trận / Nguyễn Trung Kiên; Nghd.: TS. Nguyễn Đình Tường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 78 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00831
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 25 Tính toán ứng lực do lắp ráp và biến dạng, xác định đường đàn hồi của hệ trục tàu thuỷ. / Mai Tuyết Lê; Nghd.: PTS Nguyễn Vĩnh Phú . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1998 . - 90 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00146
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 26 Tính toán và nghiệm bền mỏi cho hệ trục tàu thủy / Đỗ Thị Hiền; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 69 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00553
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 27 Tính vòng quay tới hạn của dao động ngang hệ trục tàu thủy cưỡng bức bởi chân vịt / Phạm Ngọc Toàn; Nghd.: TS Nguyễn Vĩnh Phát . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2002 . - 49tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00194
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 28 Ứng dụng phần mềm phân tích phần tử hữu hạn tính dao động ngang hệ trục tàu thủy / Cao Đức Thiệp, Đỗ Thị Hiền, Lê Đình Dũng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 34 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00458
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 29 Xác định trị số hiệu chỉnh trong quá trình định tâm hệ trục tàu thuỷ cỡ lớn bằng phương pháp phân tích tải trọng trên gối đỡ / Hà Vũ Hào; Nghd.: TS. Quản Trọng Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00521
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 30 Xây dựng chương trình toán tính toán định tâm hệ trục tàu thủy theo tải trọng gối đỡ sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab / Lê Đình Dũng, Nguyễn Anh Việt, Bùi Thị Hằng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 41tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00833
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1 2
  Tìm thấy 32 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :