Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện Kiến Thụy, Hải Phòng / Trần Thị Tuyết; Nghd.: Phan Hồng Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01983
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng / Bùi Hải Nam; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02374
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thành phố Hải Dương / Nguyễn Thị Dương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02296
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Hải An-Tp Hải Phòng / Nguyễn Thị Liên; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03755
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Đỗ Duy Nghĩa; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03759
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :