Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bộ tập quán quốc tế về L/C:các văn bản có hiệu lực từ ngày 01/07/2007/ Phòng thương mại quốc tế . - H : Đại học kinh tế quốc dân, 2007 . - 295 tr ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00178-Pd/vv 00182, Pm/vv 03811-Pm/vv 03823, SDH/Vv 00365, SDH/Vv 00366
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.7
 • 2 Các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng tàu chuyến và biện pháp hạn chế / Bùi Thị Thảo Anh; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16138
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Chartering and shipping terms/ J. Bes . - New York, 1977 . - 526 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 01091-Pd/Lv 01093, Pm/Lv 01420-Pm/Lv 01426
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Lựa chọn đơn chào hàng cho đội tàu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong Quý III năm 2017 / Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Vũ Hoàng Nhung, Phạm Thị Liên; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17219
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt nam VOSCO / Trần Thu Hà; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16141
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Lựa chọn phương án bố trí tàu làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng cho thuê tàu chuyến vào quý IV năm 2008 cho đội tàu dầu của công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO / Phạm Thị Ninh Hương; Nghd.: Ths.Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 898 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07306
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 7 Nghiên cứu mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn Paltime 39-74 - cơ sở của các mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn khác đang áp dụng tại Việt Nam / Võ Ngọc Long;Nghd.: TS.Lý Bách Chấn . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2002 . - 156 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00086
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Nghiên cứu mẫu hợp đồng thuê tàu trần "Barecon 2001" và vận dụng phương thức thuê mua trong điều kiện Việt Nam hiện nay. / Đặng Thanh Bình;Nghd.: TS Nguyễn Khắc Duật . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2004 . - 145 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00132
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Nghiên cứu sử dụng mẫu hợp đồng thuê tàu Gencon tại công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam / Đinh Thị Thái Phương; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07286
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.068
 • 10 Nghiên cứu việc thực hiện của chủ tàu Việt Nam trong các hợp đồng thuê tàu định hạn theo mẫu Shelltime4. / Tô Hồng Quân;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng hải, 2003 . - 160 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00126
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 11 Những vấn đề về hợp động thuê tàu chuyến / Đặng Xuân Uý; Nghd.: Nguyễn Kim Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13126
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Phân tích việc thực hiện của các chủ tàu Việt Nam trong các hợp đồng thuê tàu chuyến theo mẫu Gencon 22/76/94. / Trần Quang Khiên;Nghd.: TS.Phan Nhiệm . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 82 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00089
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Tìm hiểu về hợp đồng thuê tàu chuyến Gencon / Vũ Văn Vi; Nghd.: Nguyễn Kim Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 52tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13163
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 14 Xây dựng phần mềm tính chi phí khai thác tàu nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định ký kết hợp đồng thuê tàu chuyến ứng dụng cho Vinalines Hải phòng / Đỗ Thị Duyên; Nghd.: ThS. Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 67 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09150
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :