Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hóa hữu cơ 2 / Phạm Thị Hoa; Hoa Hữu Thu hiệu đính . - Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2020 . - 122tr. ; 24cm
  • Chỉ số phân loại DDC: 547
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Hoa-huu-co-2_26253_Pham-Thi-Hoa_2020.pdf
  • 2 Hóa hữu cơ 2 / Phạm Thị Hoa; Hoa Hữu Thu hiệu đính . - Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2022 . - 126tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 07786, PM/VT 10504
  • Chỉ số phân loại DDC: 547
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :