Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ hội và thách thức của hiệp định TPP đối với ngành ô tô Việt Nam / Bùi Thị Trang; Nghd.: Ths Lê Thành Luân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 52 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16325
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ khi hiệp định TPP có hiệu lực / Đặng Khánh Linh; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16316
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Dự báo một số tác động của hiệp định TPP đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong những năm tới / Đỗ Thị Thùy Trang; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16330
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Anh Tuấn . - H. : Chính trị quốc gia-sự thật, 2016 . - 423tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05529, PM/VV 04644
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Một số kiến nghị nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ trong hiệp định TPP đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam / Nguyễn Thị Gương; Nghd.: Ths Đoàn Trọng Hiếu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14985
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :