Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh CHâu Âu AVFTA đến hoạt dộng xuất khẩu tôm đông lạnh sang thị trường Bỉ / Lê Đức Việt, Nguyễn Việt Dũng, Trịnh Thị Thu Uyên; Nghd.: Phan Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17878
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Các giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cho xuất khẩu Việt nam khi tham gia hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế Á Âu / Nguyễn Trà My, Bùi Thị Thanh Nga . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.78-83
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 3 Cơ hội và thách thức của nghành công nghiệp phụ trợ ô tô Việt Nam khi tham gia hiệp định TPP / Bùi Trọng Thiệp; Nghd.: Ths Phan Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 43 tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16301
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Cơ hội và thách thức từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đối với xuất khẩu rau quả Việt Nam sang EU / Nguyễn Thị Kiều Anh; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16298
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Dự báo tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU ( EVFTA) đến KNXK dệt may Việt Nam vào thị trường EU / Hà Thị Hồng; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16338
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên Minh Châu Âu với ngành hàng dệt may giai đoạn 2018 - 2020 / Lê Ngọc Sen, Trần Thị Như Ngọc, Lê Thị Phú; Nghd.: Nguyễn Văn Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 53 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17266
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Anh Tuấn . - H. : Chính trị quốc gia-sự thật, 2016 . - 423tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05529, PM/VV 04644
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Nghiên cứu ảnh hưởng của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU đến hoạt động xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU / Nguyễn Xuân Hiệp, Ngô Thị Thảo, Bùi Thị Hằng; Nghd.: Đoàn Thị Thu Hằng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18416
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc tham gia hiệp định thương mại tự do Việt Na-EU(EVFTA) đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam / Vũ Thụy Thái Hà, Vũ Phương Thảo, Nhữ Bảo Trâm; Nghd.: Phạm Thị Thu Hằng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17864
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Nghiên cứu tác động của các rào cản phi thuế quan trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU tới hoạt động xuất khẩu gỗ sang thị trường EU của Việt Nam / Lê Thị Thu Thương, Vũ Thị Ngát, Trần Thị Phương; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 38tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18417
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Nghiên cứu tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam / Lê Kim Ngân, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Thị Dinh; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 65tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17860
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Tác động của hiệp định thương mại tự do Asean-Hàn quốc (AKFTA) đến hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc / Nguyễn Hoa Mỹ; Nghd.: Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 61tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12936
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Tác động của hiệp định thương mại tự do đến phát triển nông nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long / Võ Thị Kim Thu chủ biên . - H. : Lý luận Chính trị, 2019 . - 234tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07613
 • Chỉ số phân loại DDC: 382.5
 • 14 Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu đến hoạt động xuất khẩu chè sang thị trường nga và dự báo tình hình xuất khẩu chè sang thị trường này giai đoạn 2017 - 2020 / Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Thị Thu Trà, Nguyễn Lân Quang; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 56 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17232
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) đến hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử của Việt Nam / Lê Minh Hiền, Phạm Trung Kiên, Đoàn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huyền Trang; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17830
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :