Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu hiệu ứng doppler và ứng dụng / Nguyễn Thế Hưng, Đỗ Lệ Quyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 41tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: NCKH 00733
  • Chỉ số phân loại DDC: 500
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :