Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 142 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Recommendation to enhance business efficieny of Namsung shipping agency department at vosa Hai Phong / Dinh Thi Hao; Nghd.: Hoang Bao Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15376
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 A study on evaluating the business performance of Dinh Vu Port / Mai Thi Hong Hanh; Sub.: Vu Le Huy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 59p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18521
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Analysing the businessefficiency of Vat Cach port joint Stock Company from 2014 to 2016 / Vu Kim Dung; Supervisor: Doan Trong Hieu . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17347
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Analysis on the business performance of bonded warehouse at Thanh Huyen Co., LTD / Doan Ha Phuong; Sup.: Nguyen Minh Duc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 59p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18488
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Assessment of business results of Tan Vu terminal in the year 2015 / Nguyen Anh Tuan; Nghd.: Vu Tru Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16633
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bia rượu Hà Nội - Hải Phòng / Hoàng Thị Thái; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02536
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng / Đàm Thị Thanh Huyền; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02695
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty cổ phần cầu phà Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thủy; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03519
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần cảng xanh VIP / Đoàn Thị Phương Thảo; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03628
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần đối tác chấn thật giai đoạn 2019-2022 / Lê Hoàng Sơn; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03740
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam / Đoàn Thị Phương Thảo; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02366
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty CP nước sạch Quảng Ninh / Nguyễn Đức Thanh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02982
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH BHNT AIA Việt Nam / Phan Ngọc Cẩm Nhung; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02378
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du thuyền Bhaya / Phạm Thị Chang ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03364
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH vận tải và thương mại Hoàng Giang / Đặng Thị Như Nghĩa; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01882
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 16 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo Minh Quang-Quảng Ninh / Nguyễn Tiến Hưng; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03521
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển của công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long / Trần Anh Dũng; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03608
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng tại công ty TNHH Hiệp Hòa / Vũ Thị Thu Hà; Nghd.: Từ Sỹ Sùa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02431
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ xuất khẩu của công ty TNHH xuất nhập khẩu Cường Thịnh / Đỗ Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02011
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần 496 / Tô Hồng Sơn; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 95 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01667
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ-Tp Hải Phòng / Nguyễn Minh Hoàng; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03799
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí Thủy Đức Thịnh / Lê Thị Thông; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02882
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Mặt trời Hạ Long / Nguyễn Trịnh Trà My; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03783
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Viettel Quảng Ninh / Đỗ Thị Thanh Huyền ; Nghd. : Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03696
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Viễn thông Quảng Ninh / Nguyễn Văn Hiếu; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02778
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại xí nghiệp Bảo đảm An toàn Hàng hải Đông Bắc Bộ / Nguyễn Thị Thanh Hường; Nghd.; PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02368
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực giao thông đường bộ của công ty cổ phần công trình đô thị Hải Phòng / Lê Thị Thu Trang; Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01902
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Vật tư Kỹ thuật số 1 / Lê Thị Ngọc Thúy; Nghd.: TS Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02382
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần nước sạch Hải Dương / Nguyễn Minh Quang ; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03797
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Đánh giá hiệu quả khai thác container và tàu container định tuyến tại Công ty Heung - A Shiping chi nhánh Hải Phòng / Phạm Minh Trí, Bùi Đức Cảnh, Phạm Minh Thắng; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17203
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3 4 5
  Tìm thấy 142 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :