Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Minh Vũ / Nguyễn Văn Hà ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 88 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần cảng Nghệ Tĩnh / Nguyễn Xuân Hùng; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01768
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Traphaco / Trần Thị Kim Oanh; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02508
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sắt tráng men - nhôm Hải Phòng / Lương Thị Ái Ly; Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02325
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo / Vũ Văn Lượng; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02513
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí ( Petro Vietnam) / Nguyễn Trí Sinh; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 113 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01861
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 7 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo Hải Phòng / Trần Thị Hoàn; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02515
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Tổng công ty may Đáp Cầu / Đặng Thị Nga; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02266
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Đóng tàu Phà Rừng / Phạm Văn Quang; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00629
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :