Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 202 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A study on evaluation of CFS operation at northfreight company / Dao Viet Hung; Nghd.: Nguyen Minh Duc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 41tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17903
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 A study on evaluation of Chua Ve terminal's operational performance / Hàn Khải Cương; Nghd.: Nguyen Thi Thu Huyen . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17904
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Anh cả Nguyễn Lương Bằng . - H. : Chính trị quốc gia, 2006 . - 427tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/VV 00307-Pd/VV 00309
 • Chỉ số phân loại DDC: 324.259.707
 • 4 Assessment on business operation of bonded warehouse tradimexco / Nguyen Thu Nga; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 50tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18133
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Assesstment of Business operation of Koden company - Hai Phong Representative / Nguyen Duc Tien; Nghd.: Vu Tru Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16647
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Biện pháp đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và thương mại Hải Nam / Lương Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 71 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02429
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Vĩnh Bảo / Lê Thị Huyền; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02313
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng / Lê Hồng Minh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02062
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thủ tục hải quan điện tử trong hoạt động nghiệp vụ của cục hải quan Tp Hải Phòng / Nguyễn Thị Hương Ly; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03512
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đã đăng ký đất đai chi nhánh quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng / Thịnh Thu Huyền ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03135
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH Manulife (Việt Nam) khu vực Hải Phòng 01 (HP01) / Ngô Thị Như Quỳnh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02028
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Chùa Vẽ / Phạm Thị Thùy Dung; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01999
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Tạ Văn Điệt; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02012
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Ninh - Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội / Vũ Thị Hồng Nhung ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03134
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bia rượu Hà Nội - Hải Phòng / Hoàng Thị Thái; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 73 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02536
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH SITC Việt nam / Phan Thị Ngọc Hà; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 66tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01826
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty xuất khẩu lao động Hàng Hải Vinalines / Nguyễn Thị Phương Nhung; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02485
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu quân đội khu vực 1 / Vũ Đức Thuần; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03301
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng / Nguyễn Việt Anh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 96 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02039
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hải Phòng của ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội, chi nhánh Hải Phòng / Mai Thế Vinh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03011
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Hải Giang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02637
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du thuyền Bhaya / Phạm Thị Chang ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03364
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao hoạt động vận tải đa phương thức tại Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn / Võ Mạnh Hiếu; Nghd.; PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16349
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Biện pháp phát triển hoạt động kinh doanh của Mobifone tỉnh Quảng Ninh II / Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03394
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bích Ngọc; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02053
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp thúc đẩy hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu ở Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu / Nguyễn Phương Anh; Nghd: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 71tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12955
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 27 Business in action / Lester R. Bittle, Ronald S. Burce, Charles Bilbrey . - 3rd ed. - Ohio : McGraw Hill, 1989 . - 597 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00546
 • Chỉ số phân loại DDC: 381
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Business%20In%20Action.pdf
 • 28 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác kho CFS của công ty cổ phần Container Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc; Nghd.: Ths Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16328
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 29 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty TNHH thương mại Việt Nam / Nguyễn Trọng Chính; Nghd.: Ths Phạm Thị Mai Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16327
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 30 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics vận tải nội đô tại thành phố Hải Phòng / Nguyễn Đức Long, Trần Thị Mộng Cầm, Phạm Thị Dinh; Nghd,: Bùi Hải Đăng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 39tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18005
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3 4 5 6 7
  Tìm thấy 202 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :