Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng / Lê Hồng Minh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02062
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du thuyền Bhaya / Phạm Thị Chang ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03364
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý từ các hoạt động du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà / Nguyễn Thị Ái, Trần Ngọc Hân, Dương Thị Thu Hương ; Nghd.: Nguyễn Thị Thư . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18732
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn TP Móng cái / Nguyễn Thị Ngọc Hiền; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 04056
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :